Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 1 288.6
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 1 288.6
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 1 288.6
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 2 199.8
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 2 199.8
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 2 199.8
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 3 169.83
98419 Harašta František SLOPE Brno 3 169.83
Bytešník Roman PC Carreau Brno 3 169.83
96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 4 149.85
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 4 149.85
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 4 149.85
23020 Mari Jean POP Praha 5 125.43
Hejl st. Pavel SLOPE Brno 5 125.43
23018 Novotný Vladimír POP Praha 5 125.43
96181 Bøezinová Ivana HPC Tøebíè 6 112.11
96190 Fabíková Silvie HPC Tøebíè 6 112.11
96140 Èolakovová Nadìžda HPC Tøebíè 6 112.11
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 7 105.45
21759 Kohoutek Zdenìk TJ Sokol Slavkov 7 105.45
25078 Kindl Pavel SLOPE Brno 7 105.45
Hegedus Gabor Hungary 8 99.9
Soltész Gyórgy Hungary 8 99.9
Bertyan Fodor Hungary 8 99.9
99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 16 81.03
Hofírek Vladimír SLOPE Brno 16 81.03
Krbková Kvìtoslava SLOPE Brno 16 81.03
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 16 81.03
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 16 81.03
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 16 81.03
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 16 81.03
21775 Michálek Jan PC Carreau Brno 16 81.03
21774 Michálek Tomáš PC Carreau Brno 16 81.03
96141 Bøezina Jiøí HPC Tøebíè 16 81.03
96056 Petržela Miloslav HPC Tøebíè 16 81.03
96196 Fabík Arnošt HPC Tøebíè 16 81.03
98379 Puhr Jaromír TOP Orlová 16 81.03
98378 Puhrová Milada TOP Orlová 16 81.03
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 16 81.03
99530 Kuèera Radomil TJ Sokol Slavkov 16 81.03
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 16 81.03
99529 Dvoøák Josef TJ Sokol Slavkov 16 81.03
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 16 81.03
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 16 81.03
Denisovová Helena Varan K. Vary 16 81.03
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 16 81.03
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 16 81.03
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 16 81.03
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 37 1
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 37 1
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 37 1
96200 Vlk Pavel POP Praha 37 1
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 37 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 37 1
Heger Vladimír HRODE Krumsín 37 1
Veselý Vít HRODE Krumsín 37 1
Chodúr Peter HRODE Krumsín 37 1
23101 Hromková Rùžena Fenyx 37 1
Henková Kristýna Fenyx 37 1
Henek Ondøej Fenyx 37 1
23096 Henek Tomáš Fenyx 37 1
Henek Lubomír Fenyx 37 1
23100 Hromek Jiøí Fenyx 37 1
Hušková Zuzana Fenyx 37 1
Hušková Lenka Fenyx 37 1
Hromková Eva Fenyx 37 1
21934 Hudik Jan APEC Èeská Tøebová 37 1
Halama Tomáš APEC Èeská Tøebová 37 1
Dvoøák Radek APEC Èeská Tøebová 37 1
Hudiková Renata APEC Èeská Tøebová 37 1
Halamová Marcela APEC Èeská Tøebová 37 1
Šimková Marta APEC Èeská Tøebová 37 1
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 37 1
Øehoøová Zuzana POP Praha 37 1
Øehoøová Denisa POP Praha 37 1
96100 Dohnal Karel POP Praha 37 1
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 37 1
Kyllar Marcel APEC Èeská Tøebová 37 1
98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 37 1
20702 Michálková Soòa PC Carreau Brno 37 1
20701 Režová Šárka PC Carreau Brno 37 1
20700 Bytešníková Zlatuše PC Carreau Brno 37 1
Krupicová Barbora PC Carreau Brno 37 1
Skalský Pavel PC Carreau Brno 37 1
Hásek Jan OK Bìchovice 37 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 37 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 37 1
98473 Haraštová Sylvie SLOPE Brno 37 1
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 37 1
Šlapanský st. Luboš SLOPE Brno 37 1
Brož ml. Oldøich Neregistrovaní 37 1
Brož st. Oldøich Neregistrovaní 37 1
23041 Vejmìlek Vlastimil Neregistrovaní 37 1
Husák Vladimír PC Carreau Brno 37 1
Skládaný st. Rostislav SLOPE Brno 37 1
Skládaný ml. Rostislav SLOPE Brno 37 1
99527 Bayer Milan TJ Sokol Slavkov 37 1
21763 Bayerová Eva TJ Sokol Slavkov 37 1
21853 Bayer Filip TJ Sokol Slavkov 37 1
99559 Hrbáèek Jan SLOPE Brno 37 1
22982 Hrbáèek Ivan SLOPE Brno 37 1
Stehlík Jindøich SLOPE Brno 37 1
Výška st. Karel 1. Starobrnìnský PK 37 1
Christ Rudolf SLOPE Brno 37 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 37 1
Hanák David TJ Sokol Slavkov 37 1
21760 Dvoøáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 37 1
Svoboda Jaroslav TJ Sokol Slavkov 37 1
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 37 1
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 37 1
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 37 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.