Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
97290 Fürst Jiøí CP VARY 1 220.8
96216 Leiský Leander CTP CLUB Oøech 1 220.8
21793 Materna Aleš CP VARY 1 220.8
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 2 153.6
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 2 153.6
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 2 153.6
Jungmann Josef HEJ RUP Roudnice 3 130.56
99512 Kocourek Pavel HEJ RUP Roudnice 3 130.56
Zábojník Jan HEJ RUP Roudnice 3 130.56
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 4 115.2
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 4 115.2
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 4 115.2
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 5 96
23087 Èermák Jaroslav POP Praha 5 96
23020 Mari Jean POP Praha 5 96
Petøík Milan PC Lipník 6 86.4
98431 Pažout Josef PC Lipník 6 86.4
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 6 86.4
23018 Novotný Vladimír POP Praha 7 81.6
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 7 81.6
Denisovová Helena Varan K. Vary 7 81.6
Tichý Pavel DPS 8 76.8
Guziur Jan DPS 8 76.8
Havlát Martin DPS 8 76.8
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 9 60.48
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 9 60.48
20711 Koucký Radek PC Lipník 9 60.48
21820 Žùrek Ludìk Lesklé koule 1.PC Líšnice 10 60.48
21819 Žbánek Karel Lesklé koule 1.PC Líšnice 10 60.48
21823 Mach Roman Lesklé koule 1.PC Líšnice 10 60.48
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 11 60.48
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 11 60.48
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 11 60.48
96200 Vlk Pavel POP Praha 12 60.48
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 12 60.48
Vácha st. Petr OK Bìchovice 12 60.48
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 13 60.48
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 13 60.48
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 13 60.48
98480 Petøíková Jana PC Lipník 14 60.48
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 14 60.48
Šálová Petra POP Praha 14 60.48
Demèík st. Milan HEJ RUP Roudnice 15 60.48
99574 Demèíková Jiøina HEJ RUP Roudnice 15 60.48
Titìra Petr HEJ RUP Roudnice 15 60.48
Brož ml. Oldøich Neregistrovaní 16 60.48
Brož st. Oldøich Neregistrovaní 16 60.48
23041 Vejmìlek Vlastimil Neregistrovaní 16 60.48
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 32 1
96130 Lébl Vratislav ÈPK  Podìbrady 32 1
Novotný František ÈPK  Podìbrady 32 1
Plaèková Veronika PC Lipník 32 1
Šáfr Václav PC Lipník 32 1
20714 Chludilová Marie PC Lipník 32 1
98446 Morávek Petr PC Lipník 32 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 32 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 32 1
Gorroòo Rubi PC Lipník 32 1
98432 Pažout Pavel PC Lipník 32 1
Morávek Jaroslav PC Lipník 32 1
Stoklasová Vendula PC Lipník 32 1
28064 Plaèková Hana PC Lipník 32 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 32 1
Lapihuska ml. Milan HEJ RUP Roudnice 32 1
99540 Lapihuska Robert HEJ RUP Roudnice 32 1
Lapihuska st. Milan HEJ RUP Roudnice 32 1
Fíèek Jiøí HEJ RUP Roudnice 32 1
25044 Jungmann Marek HEJ RUP Roudnice 32 1
Chamrád Jakub HEJ RUP Roudnice 32 1
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 32 1
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 32 1
Chmelík Michal PC Lipník 32 1
27051 Srnská Jana Sklípek Vrchlabí 32 1
Slavíková Dagmar Sklípek Vrchlabí 32 1
Krausová Vìra Sklípek Vrchlabí 32 1
Taneèek Jiøí PC Lipník 32 1
Taneèková Jaroslava PC Lipník 32 1
99551 Tymeš Jiøí PC Lipník 32 1
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 32 1
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 32 1
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 32 1
Hlaváèek Jakub OK Bìchovice 32 1
21851 Hlaváèek Filip OK Bìchovice 32 1
Vácha ml. Petr OK Bìchovice 32 1
96162 Glaser Vladimír CTP CLUB Oøech 32 1
96202 Leiská Irena CTP CLUB Oøech 32 1
Kohout Jiøí CTP CLUB Oøech 32 1
98458 Muzikantová Nadìžda PC Lipník 32 1
Rybáøová Ludmila Neregistrovaní 32 1
26012 Tymešová Jitka PC Lipník 32 1
Øeháèek Martin CTP CLUB Oøech 32 1
Floriánek Jan CTP CLUB Oøech 32 1
Floriánková Daniela CTP CLUB Oøech 32 1
Neumannová Markéta PC Lipník 32 1
Kováè Radek Neregistrovaní 32 1
Kolšovský Ladislav Neregistrovaní 32 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.