Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 1 253
23020 Mari Jean POP Praha 1 253
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 2 176
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 2 176
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 3 149.6
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 3 149.6
98446 Morávek Petr PC Lipník 4 132
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 4 132
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 5 110
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 5 110
Demèík st. Milan HEJ RUP Roudnice 6 99
99574 Demèíková Jiøina HEJ RUP Roudnice 6 99
99595 Kratochvíl Milan PC Kolová u KV 7 93.5
21768 Plucar Petr PC Kolová u KV 7 93.5
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 8 88
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 8 88
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 9 69.3
98419 Harašta František SLOPE Brno 9 69.3
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 10 69.3
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 10 69.3
Havlát Martin DPS 11 69.3
Hellinger Petr DPS 11 69.3
Hásek Jan OK Bìchovice 12 69.3
Fitzner Martin OK Bìchovice 12 69.3
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 13 69.3
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 13 69.3
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 14 69.3
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 14 69.3
96162 Glaser Vladimír CTP CLUB Oøech 15 69.3
96163 Glaserová Dana CTP CLUB Oøech 15 69.3
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 16 69.3
Denisovová Helena Varan K. Vary 16 69.3
99577 Skála Jaroslav HEJ RUP Roudnice 17 1
Lapihuska st. Milan HEJ RUP Roudnice 17 1
Lapihuska ml. Milan HEJ RUP Roudnice 18 1
99540 Lapihuska Robert HEJ RUP Roudnice 18 1
20729 Pohoøalý Dobroslav HEJ RUP Roudnice 19 1
21836 Piller Tomáš HEJ RUP Roudnice 19 1
99591 Imlauf Jan PC Kolová u KV 20 1
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 20 1
99527 Bayer Milan TJ Sokol Slavkov 21 1
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 21 1
Unger Jiøí Pétanque È. Ráj 22 1
Jankù Jan Pétanque È. Ráj 22 1
Husák Vladimír PC Carreau Brno 23 1
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 23 1
98473 Haraštová Sylvie SLOPE Brno 24 1
Šlapanský st. Luboš SLOPE Brno 24 1
21820 Žùrek Ludìk Lesklé koule 1.PC Líšnice 25 1
21819 Žbánek Karel Lesklé koule 1.PC Líšnice 25 1
Gorroòo Rubi PC Lipník 26 1
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 26 1
96216 Leiský Leander CTP CLUB Oøech 27 1
Kuznický Jindøich CTP CLUB Oøech 27 1
22959 Škarda Jiøí PC Kolová u KV 28 1
Buchtele Petr PC Kolová u KV 28 1
Petøík Milan PC Lipník 29 1
20714 Chludilová Marie PC Lipník 29 1
Jungmann Josef HEJ RUP Roudnice 30 1
99512 Kocourek Pavel HEJ RUP Roudnice 30 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 31 1
Hrnèíøová Ivana OK Bìchovice 31 1
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 32 1
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 32 1
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 33 1
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 33 1
Kohout Jiøí CTP CLUB Oøech 34 1
Kohoutová Božena CTP CLUB Oøech 34 1
96099 Dušková Marie POP Praha 35 1
96100 Dohnal Karel POP Praha 35 1
Chamrád Jakub HEJ RUP Roudnice 36 1
Titìra Petr HEJ RUP Roudnice 36 1
Minaøíková Blanka TJ Sokol Øepy 37 1
Šimková Helena TJ Sokol Øepy 37 1
Fíèek Jiøí HEJ RUP Roudnice 38 1
Zábojník Jan HEJ RUP Roudnice 38 1
Glaser Ondøej CTP CLUB Oøech 39 1
Floriánek Jan CTP CLUB Oøech 39 1
Koreš Jiøí PC Èeské Budìjovice 40 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 40 1
Lecko Jiøí Neregistrovaní 41 1
Lecková Hana Neregistrovaní 41 1
Vácha st. Petr OK Bìchovice 42 1
Hrnèíø Václav OK Bìchovice 42 1
21851 Hlaváèek Filip OK Bìchovice 43 1
Vácha ml. Petr OK Bìchovice 43 1
Kulda Jan Neregistrovaní 44 1
Chovanec František Neregistrovaní 44 1
98431 Pažout Josef PC Lipník 45 1
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 45 1
Brož st. Oldøich Neregistrovaní 46 1
23041 Vejmìlek Vlastimil Neregistrovaní 46 1
21825 Rendeková Eva Lesklé koule 1.PC Líšnice 47 1
21829 Nováková Mária Lesklé koule 1.PC Líšnice 47 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 48 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 48 1
Øehoøová Zuzana POP Praha 49 1
Øehoøová Denisa POP Praha 49 1
Sevald Zdenìk Pétanque Nižbor 50 1
Svoboda Václav Neregistrovaní 50 1
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 51 1
Ondryáš Jan Neregistrovaní 51 1
Orság st. Jiøí TJ Sokol Øepy 52 1
21875 Orságová Marie TJ Sokol Øepy 52 1
Brož ml. Oldøich Neregistrovaní 53 1
Urban Zdenìk Neregistrovaní 53 1
Fortuník Milan Pétanque Nižbor 54 1
Diviš Antonín Neregistrovaní 54 1
Lanc Petr Neregistrovaní 55 1
Lancová Jaroslava Neregistrovaní 55 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.