Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 1 99
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 1 99
21833 Hrubý Aleš PEK  Stolín 1 99
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 2 64.35
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 2 64.35
Denisovová Helena Varan K. Vary 2 64.35
99530 Kuèera Radomil TJ Sokol Slavkov 3 52.47
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 3 52.47
Svoboda Jaromír TJ Sokol Slavkov 3 52.47
Doložílková Jana PCBD Brno 4 44.55
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 4 44.55
Lužný Jaroslav SLOPE Brno 4 44.55
Kuchaøík Miroslav SDH Ratišovice 8 29.7
Kuchaøík Libor SDH Ratišovice 8 29.7
Manka Heinz SDH Ratišovice 8 29.7
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 8 29.7
Šlapanský st. Luboš SLOPE Brno 8 29.7
Stehlík Jindøich SLOPE Brno 8 29.7
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 8 29.7
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 8 29.7
20626 Krajíèek David FÒÁKY Brno 8 29.7
97240 Petura Jaroslav 1. Starobrnìnský PK 8 29.7
99602 Vahalová Olga 1. Starobrnìnský PK 8 29.7
Lisková Valentýna ÈPK  Podìbrady 8 29.7
96126 Ambrož Richard ÈPK  Podìbrady 16 21.78
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 16 21.78
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 16 21.78
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 16 21.78
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 16 21.78
20711 Koucký Radek PC Lipník 16 21.78
97242 Rychtáø Karel 1. Starobrnìnský PK 16 21.78
98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrnìnský PK 16 21.78
Urban Ladislav 1. Starobrnìnský PK 16 21.78
Tesaø Petr PC Chata Tøebíè 16 21.78
Kousal Leoš Neregistrovaní 16 21.78
Ondáèek Jiøí PC Chata Tøebíè 16 21.78
Roupcová Ludmila PC Chata Tøebíè 16 21.78
Roupec Milan PC Chata Tøebíè 16 21.78
Roupcová Petra Neregistrovaní 16 21.78
Marek Petr PEK  Stolín 16 21.78
Marková Marie PEK  Stolín 16 21.78
23117 Nývltová Lenka Neregistrovaní 16 21.78
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 16 21.78
Øehoøová Denisa POP Praha 16 21.78
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 16 21.78
96056 Petržela Miloslav HP Tøebíè 16 21.78
96181 Bøezinová Ivana HP Tøebíè 16 21.78
96140 Èolakovová Nadìžda HP Tøebíè 16 21.78
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 33 1
Petrželková Alena APEC Èeská Tøebová 33 1
Beranová Kamila APEC Èeská Tøebová 33 1
Orság st. Oskar FÒÁKY Brno 33 1
96018 Jedlièka Rostislav FÒÁKY Brno 33 1
96026 Valášek Jiøí FÒÁKY Brno 33 1
96109 Hradský Vladimír FÒÁKY Brno 33 1
Ohlídalová Alexandra FÒÁKY Brno 33 1
Valášková Kateøina FÒÁKY Brno 33 1
Brož st. Oldøich Vojnùv Mìstec 33 1
23041 Vejmìlek Vlastimil Vojnùv Mìstec 33 1
23033 Brožová Jitka Neregistrovaní 33 1
Brož ml. Oldøich Neregistrovaní 33 1
Šafránek Pavel Neregistrovaní 33 1
23047 Brož Jan Neregistrovaní 33 1
Felcman Miroslav ŽK Havl. Brod 33 1
99522 Duchan Václav ŽK Havl. Brod 33 1
Linek Martin ŽK Havl. Brod 33 1
Franková Libuše HRODE Krumsín 33 1
Janeèková Žaneta HRODE Krumsín 33 1
23027 Vysloužil Miroslav HRODE Krumsín 33 1
98312 Koneèná Mariana Kulový Blesk 33 1
98311 Koneèný Pavel Kulový Blesk 33 1
Kviatkovský Radim Kulový Blesk 33 1
Šedivý Ivan Slovensko 33 1
Šedivý Lubomír Slovensko 33 1
Soboliè Milan Slovensko 33 1
Masaøík Jaromír Neregistrovaní 33 1
Masaøíková Vìra Neregistrovaní 33 1
Demko Štefan Neregistrovaní 33 1
Maša Zdenìk Neregistrovaní 33 1
Maša Jaroslav Neregistrovaní 33 1
Pìtník Tomáš Neregistrovaní 33 1
Hanák David TJ Sokol Slavkov 33 1
99529 Dvoøák Josef TJ Sokol Slavkov 33 1
21760 Dvoøáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 33 1
98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 33 1
Hejl st. Pavel SLOPE Brno 33 1
99527 Bayer Milan TJ Sokol Slavkov 33 1
Èermáková Jitka HP Tøebíè 33 1
Saláková Helena HP Tøebíè 33 1
Houtková Ilona Neregistrovaní 33 1
Èolakov Boris HP Tøebíè 33 1
99517 Fabík Petr HP Tøebíè 33 1
Fabík Martin HP Tøebíè 33 1
96196 Fabík Arnošt HP Tøebíè 33 1
96190 Fabíková Silvie HP Tøebíè 33 1
21746 Fabíková Andrea HP Tøebíè 33 1
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 33 1
21939 Blažek Tomáš APEC Èeská Tøebová 33 1
Kyllar Marcel APEC Èeská Tøebová 33 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.