Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 1 338.1
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 1 338.1
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 1 338.1
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 2 235.2
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 2 235.2
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 2 235.2
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 3 199.92
98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 3 199.92
98419 Harašta František SLOPE Brno 3 199.92
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 4 176.4
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 4 176.4
98483 Pírek Karel HRODE Krumsín 4 176.4
Hudiková Renata APEC Èeská Tøebová 8 117.6
Halamová Marcela APEC Èeská Tøebová 8 117.6
Šimková Marta APEC Èeská Tøebová 8 117.6
96095 Stejskal František PCBD Brno 8 117.6
Míèek Lukáš PCBD Brno 8 117.6
98488 Koneèný Jonáš Kulový Blesk 8 117.6
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 8 117.6
23020 Mari Jean POP Praha 8 117.6
Ondryáš Ivan POP Praha 8 117.6
21934 Hudik Jan APEC Èeská Tøebová 8 117.6
Halama Tomáš APEC Èeská Tøebová 8 117.6
21946 Køíž Radovan APEC Èeská Tøebová 8 117.6
Ježek st. Jiøí PEK  Stolín 16 92.61
Smola st. Jaroslav PEK  Stolín 16 92.61
20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 16 92.61
98473 Haraštová Sylvie SLOPE Brno 16 92.61
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 16 92.61
99559 Hrbáèek Jan SLOPE Brno 16 92.61
96141 Bøezina Jiøí HP Tøebíè 16 92.61
96121 Roubín Pavel ÈPK  Podìbrady 16 92.61
96125 Nìmec Petr ÈPK  Podìbrady 16 92.61
Lepka Josef POP Praha 16 92.61
Šastný Jan PC Lipník 16 92.61
21751 Nývlt Tomáš PEK  Stolín 16 92.61
23087 Èermák Jaroslav POP Praha 16 92.61
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 16 92.61
Šálová Petra POP Praha 16 92.61
Výška st. Karel 1. Starobrnìnský PK 16 92.61
97243 Výška Pavel 1. Starobrnìnský PK 16 92.61
Výška ml. Karel 1. Starobrnìnský PK 16 92.61
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 16 92.61
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 16 92.61
22959 Škarda Jiøí PC Kolová u KV 16 92.61
96200 Vlk Pavel POP Praha 16 92.61
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 16 92.61
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 16 92.61
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 17 1
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 17 1
21833 Hrubý Aleš PEK  Stolín 17 1
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 18 1
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 18 1
Denisovová Helena Varan K. Vary 18 1
99530 Kuèera Radomil TJ Sokol Slavkov 19 1
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 19 1
Svoboda Jaromír TJ Sokol Slavkov 19 1
Doložílková Jana PCBD Brno 20 1
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 20 1
Lužný Jaroslav SLOPE Brno 20 1
Doložílková Marta PCBD Brno 20 1
Kuchaøík Miroslav SDH Ratišovice 24 1
Kuchaøík Libor SDH Ratišovice 24 1
Manka Heinz SDH Ratišovice 24 1
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 24 1
Šlapanský st. Luboš SLOPE Brno 24 1
Stehlík Jindøich SLOPE Brno 24 1
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 24 1
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 24 1
20626 Krajíèek David FÒÁKY Brno 24 1
97240 Petura Jaroslav 1. Starobrnìnský PK 24 1
99602 Vahalová Olga 1. Starobrnìnský PK 24 1
Lisková Valentýna ÈPK  Podìbrady 24 1
96126 Ambrož Richard ÈPK  Podìbrady 32 1
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 32 1
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 32 1
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 32 1
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 32 1
20711 Koucký Radek PC Lipník 32 1
97242 Rychtáø Karel 1. Starobrnìnský PK 32 1
98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrnìnský PK 32 1
Urban Ladislav 1. Starobrnìnský PK 32 1
Tesaø Petr PC Chata Tøebíè 32 1
Kousal Leoš Neregistrovaní 32 1
Ondáèek Jiøí PC Chata Tøebíè 32 1
Roupcová Ludmila PC Chata Tøebíè 32 1
Roupec Milan PC Chata Tøebíè 32 1
Roupcová Petra Neregistrovaní 32 1
Marek Petr PEK  Stolín 32 1
Marková Marie PEK  Stolín 32 1
23117 Nývltová Lenka Neregistrovaní 32 1
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 32 1
Øehoøová Denisa POP Praha 32 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 32 1
96056 Petržela Miloslav HP Tøebíè 32 1
96181 Bøezinová Ivana HP Tøebíè 32 1
96140 Èolakovová Nadìžda HP Tøebíè 32 1
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 49 1
Petrželková Alena APEC Èeská Tøebová 49 1
Beranová Kamila APEC Èeská Tøebová 49 1
Orság st. Oskar FÒÁKY Brno 49 1
96018 Jedlièka Rostislav FÒÁKY Brno 49 1
96026 Valášek Jiøí FÒÁKY Brno 49 1
96109 Hradský Vladimír FÒÁKY Brno 49 1
Ohlídalová Alexandra FÒÁKY Brno 49 1
Valášková Kateøina FÒÁKY Brno 49 1
Brož st. Oldøich Vojnùv Mìstec 49 1
23041 Vejmìlek Vlastimil Vojnùv Mìstec 49 1
23033 Brožová Jitka Neregistrovaní 49 1
Brož ml. Oldøich Neregistrovaní 49 1
Šafránek Pavel Neregistrovaní 49 1
23047 Brož Jan Neregistrovaní 49 1
Felcman Miroslav ŽK Havl. Brod 49 1
99522 Duchan Václav ŽK Havl. Brod 49 1
Linek Martin ŽK Havl. Brod 49 1
Franková Libuše HRODE Krumsín 49 1
Janeèková Žaneta HRODE Krumsín 49 1
23027 Vysloužil Miroslav HRODE Krumsín 49 1
98312 Koneèná Mariana Kulový Blesk 49 1
98311 Koneèný Pavel Kulový Blesk 49 1
Kviatkovský Radim Kulový Blesk 49 1
Šedivý Ivan Slovensko 49 1
Šedivý Lubomír Slovensko 49 1
Soboliè Milan Slovensko 49 1
Masaøík Jaromír Neregistrovaní 49 1
Masaøíková Vìra Neregistrovaní 49 1
Demko Štefan Neregistrovaní 49 1
Maša Zdenìk Neregistrovaní 49 1
Maša Jaroslav Neregistrovaní 49 1
Pìtník Tomáš Neregistrovaní 49 1
Hanák David TJ Sokol Slavkov 49 1
99529 Dvoøák Josef TJ Sokol Slavkov 49 1
21760 Dvoøáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 49 1
98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 49 1
Hejl st. Pavel SLOPE Brno 49 1
99527 Bayer Milan TJ Sokol Slavkov 49 1
Èermáková Jitka HP Tøebíè 49 1
Saláková Helena HP Tøebíè 49 1
Houtková Ilona Neregistrovaní 49 1
Èolakov Boris HP Tøebíè 49 1
99517 Fabík Petr HP Tøebíè 49 1
Fabík Martin HP Tøebíè 49 1
96196 Fabík Arnošt HP Tøebíè 49 1
96190 Fabíková Silvie HP Tøebíè 49 1
21746 Fabíková Andrea HP Tøebíè 49 1
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 49 1
21939 Blažek Tomáš APEC Èeská Tøebová 49 1
Kyllar Marcel APEC Èeská Tøebová 49 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.