Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 1 227.7
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 1 227.7
21787 Mužíková Hana Varan K. Vary 1 227.7
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 1 227.7
Ježek st. Jiøí PEK  Stolín 2 158.4
Ježek st. Vladislav PEK  Stolín 2 158.4
Smola st. Jaroslav PEK  Stolín 2 158.4
Detre László Hungary 3 134.64
Dubcsik Andrea Hungary 3 134.64
Szabój   Hungary 3 134.64
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 4 118.8
Bytešník Roman PC Carreau Brno 4 118.8
21775 Michálek Jan PC Carreau Brno 4 118.8
Plaèková Veronika PC Lipník 8 79.2
Šáfr Václav PC Lipník 8 79.2
20714 Chludilová Marie PC Lipník 8 79.2
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 8 79.2
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 8 79.2
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 8 79.2
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 8 79.2
99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 8 79.2
Stehlík Jindøich SLOPE Brno 8 79.2
24218 Fuksa Petr Únìtice 8 79.2
24224 Koèiš Tomáš Únìtice 8 79.2
24216 Anderson Ben Únìtice 8 79.2
Lapihuska ml. Milan HEJ RUP Roudnice 16 62.37
99540 Lapihuska Robert HEJ RUP Roudnice 16 62.37
Lapihuska st. Milan HEJ RUP Roudnice 16 62.37
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 16 62.37
Hlaváèek Jakub OK Bìchovice 16 62.37
21851 Hlaváèek Filip OK Bìchovice 16 62.37
96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 16 62.37
97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 16 62.37
Vlèková Dana Vídeò 16 62.37
Krzykwa   Polsko 16 62.37
Sadowski   Polsko 16 62.37
Krzykva Piotr Polsko 16 62.37
Krupica Zbynìk PC Carreau Brno 16 62.37
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 16 62.37
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 16 62.37
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 16 62.37
Novotný Martin PC Lipník 16 62.37
Morávek Jaroslav PC Lipník 16 62.37
99577 Skála Jaroslav HEJ RUP Roudnice 16 62.37
25044 Jungmann Marek HEJ RUP Roudnice 16 62.37
21836 Piller Tomáš HEJ RUP Roudnice 16 62.37
Biel Boguslaw Žywiec - Polsko 16 62.37
Biel Wieslav Žywiec - Polsko 16 62.37
Biel Wanda Žywiec - Polsko 16 62.37
98480 Petøíková Jana PC Lipník 33 1
Petøík Milan PC Lipník 33 1
Taneèek Jiøí PC Lipník 33 1
Chamrád Jakub HEJ RUP Roudnice 33 1
Titìra Petr HEJ RUP Roudnice 33 1
Zrzavý Jan HEJ RUP Roudnice 33 1
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 33 1
Petrželková Alena APEC Èeská Tøebová 33 1
Beranová Kamila APEC Èeská Tøebová 33 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 33 1
21805 Reinbergrová Václava PC Lipník 33 1
21807 Puldová Ivana PC Lipník 33 1
98431 Pažout Josef PC Lipník 33 1
Pìnkava Zdenìk PC Lipník 33 1
21811 Pulda Miroš PC Lipník 33 1
98446 Morávek Petr PC Lipník 33 1
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 33 1
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 33 1
Skládaný st. Rostislav SLOPE Brno 33 1
Skládaný ml. Rostislav SLOPE Brno 33 1
99559 Hrbáèek Jan SLOPE Brno 33 1
Orság st. Jiøí TJ Sokol Øepy 33 1
Èástka Lubomír TJ Sokol Øepy 33 1
Nebeský st. Petr TJ Sokol Øepy 33 1
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 33 1
21939 Blažek Tomáš APEC Èeská Tøebová 33 1
Kyllar Marcel APEC Èeská Tøebová 33 1
Šedivý Ivan Slovensko 33 1
Šedivý Tomáš Slovensko 33 1
Šedivý Lubomír Slovensko 33 1
Lazarová Jana Slovensko 33 1
Zounek Antonín Slovensko 33 1
Kolárik Roman Slovensko 33 1
Krupinski   Polsko 33 1
Krupinska   Polsko 33 1
Darek   Polsko 33 1
21875 Orságová Marie TJ Sokol Øepy 33 1
Zelený Jiøí TJ Sokol Øepy 33 1
Sátrová Jaroslava TJ Sokol Øepy 33 1
Selyebi Peterne Hungary 33 1
Sandor Annamaria Hungary 33 1
Szabo Szilárd Hungary 33 1
Bourgin Valery Francie 33 1
Bílling David Francie 33 1
Øíhová Zuzana Neregistrovaní 33 1
Vopelák Petr Neregistrovaní 33 1
Votoèek   Neregistrovaní 33 1
Hocke   Neregistrovaní 33 1
Poøízek Jan Neregistrovaní 33 1
Medøická Eva Neregistrovaní 33 1
Nedavška Petr Neregistrovaní 33 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.