Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
96125 Nìmec Petr ÈPK  Podìbrady 1 81.6
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 1 81.6
Guziur Jan DPS 2 54.4
Havlát Martin DPS 2 54.4
98431 Pažout Josef PC Lipník 3 44.2
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 3 44.2
23087 Èermák Jaroslav POP Praha 4 37.4
Šálová Petra POP Praha 4 37.4
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 5 32.64
98446 Morávek Petr PC Lipník 5 32.64
Novotný Martin PC Lipník 6 29.92
Rojka Luboš Neregistrovaní 6 29.92
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 7 28.56
22960 Chalupecký Václav PC Kolová u KV 7 28.56
99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová u KV 8 27.2
22959 Škarda Jiøí PC Kolová u KV 8 27.2
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 9 18.36
20711 Koucký Radek PC Lipník 9 18.36
Petøík Milan PC Lipník 10 18.36
99551 Tymeš Jiøí PC Lipník 10 18.36
98480 Petøíková Jana PC Lipník 11 18.36
Taneèková Jaroslava PC Lipník 11 18.36
Macho Karel PC Lipník 12 18.36
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 12 18.36
Taneèek Jiøí PC Lipník 13 18.36
Morávek Jaroslav PC Lipník 13 18.36
98458 Muzikantová Nadìžda PC Lipník 14 18.36
10075 Bílek Rudolf Neregistrovaní 14 18.36
Süssner st. Jaroslav CP VARY 15 18.36
Süssner ml. Jaroslav CP VARY 15 18.36
Morávek Patrik PC Lipník 16 18.36
Èerych Michal Neregistrovaní 16 18.36
Šáfr Václav PC Lipník 34 1
20714 Chludilová Marie PC Lipník 34 1
Kotìra Jan Neregistrovaní 34 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 34 1
Lepka Josef POP Praha 34 1
Šastný Jan PC Lipník 34 1
Ondryáš Ivan POP Praha 34 1
Koscelníková Radka POP Praha 34 1
23053 Vencl Aleš Sklípek Vrchlabí 34 1
Mojžíš Martin Neregistrovaní 34 1
27051 Srnská Jana Sklípek Vrchlabí 34 1
Slavíková Dagmar Sklípek Vrchlabí 34 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 34 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 34 1
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 34 1
Krupica Zbynìk PC Carreau Brno 34 1
Leiský st. Leander CTP CLUB Oøech 34 1
Kuznický Jindøich CTP CLUB Oøech 34 1
Prokop Vladimír PC Lipník 34 1
Králíèek Ludìk Neregistrovaní 34 1
Gorroòo Rubi PC Lipník 34 1
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 34 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 34 1
21805 Reinbergrová Václava PC Lipník 34 1
Hájek Jaroslav PC Lipník 34 1
Kotek Ivan PC Lipník 34 1
Chmelíková Miloslava PC Lipník 34 1
Chmelíková Gabriela PC Lipník 34 1
Beneš Miroslav Neregistrovaní 34 1
Chmelík Michal PC Lipník 34 1
98432 Pažout Pavel PC Lipník 34 1
23018 Novotný Vladimír POP Praha 34 1
96042 Tauchmanová Jana 1. KPK Vrchlabí 34 1
Zvirotský Jan 1. KPK Vrchlabí 34 1
Hásek Jan OK Bìchovice 34 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 34 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.