Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 1 566.4
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 1 566.4
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 1 566.4
96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 1 566.4
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 2 389.4
96200 Vlk Pavel POP Praha 2 389.4
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 2 389.4
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 3 341.61
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 3 341.61
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 3 341.61
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 3 341.61
96030 Štìpánek Petr 1. KPK Vrchlabí 4 309.75
96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 4 309.75
97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 4 309.75
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 5 253.11
23020 Mari Jean POP Praha 5 253.11
Ježek st. Jiøí PEK  Stolín 5 253.11
98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 6 223.02
98419 Harašta František SLOPE Brno 6 223.02
Šlapanský st. Luboš SLOPE Brno 6 223.02
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 7 208.86
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 7 208.86
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 7 208.86
97290 Fürst Jiøí CP VARY 8 194.7
97294 Šimek Petr CP VARY 8 194.7
21793 Materna Aleš CP VARY 8 194.7
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 12 164.61
Šastný Jan PC Lipník 12 164.61
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 12 164.61
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 12 164.61
96121 Roubín Pavel ÈPK  Podìbrady 12 164.61
96129 Strych Jaromír ÈPK  Podìbrady 12 164.61
96127 Znamínko Václav ÈPK  Podìbrady 12 164.61
98358 Málek Jiøí ÈPK  Podìbrady 12 164.61
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 12 164.61
96130 Lébl Vratislav ÈPK  Podìbrady 12 164.61
Novotný František ÈPK  Podìbrady 12 164.61
96115 Karbulka Jan ÈPK  Podìbrady 12 164.61
23087 Èermák Jaroslav POP Praha 12 164.61
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 12 164.61
21787 Mužíková Hana Varan K. Vary 12 164.61
Denisovová Helena Varan K. Vary 12 164.61
Gorroòo Rubi PC Lipník 16 164.61
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 16 164.61
Taneèek Jiøí PC Lipník 16 164.61
96126 Ambrož Richard ÈPK  Podìbrady 16 164.61
96125 Nìmec Petr ÈPK  Podìbrady 16 164.61
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 16 164.61
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 16 164.61
96095 Stejskal František PCBD Brno 16 164.61
Míèek Lukáš PCBD Brno 16 164.61
98488 Koneèný Jonáš Kulový Blesk 16 164.61
Süssnerová st. Anna CP VARY 16 164.61
Süssner st. Jaroslav CP VARY 16 164.61
Süssner ml. Jaroslav CP VARY 16 164.61
Musil st. Jiøí PePeK Pernštejn 24 1
20689 Šeda Zdenìk PePeK Pernštejn 24 1
20701 Režová Šárka PC Carreau Brno 24 1
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 24 1
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 24 1
98483 Pírek Karel HRODE Krumsín 24 1
99596 Tišer Milan PC Kolová u KV 24 1
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 24 1
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 24 1
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 24 1
Vejrek Petr PEK  Stolín 24 1
Smola st. Jaroslav PEK  Stolín 24 1
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 24 1
20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 24 1
23018 Novotný Vladimír POP Praha 24 1
Øehoøová Denisa POP Praha 24 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 24 1
96196 Fabík Arnošt HP Tøebíè 24 1
96190 Fabíková Silvie HP Tøebíè 24 1
Leiský st. Leander CTP CLUB Oøech 24 1
25051 Hlaváèek Jaroslav OK Bìchovice 24 1
Hásek Jan OK Bìchovice 24 1
Vácha st. Petr OK Bìchovice 24 1
96141 Bøezina Jiøí HP Tøebíè 24 1
96056 Petržela Miloslav HP Tøebíè 24 1
Vlašic Josef HP Tøebíè 24 1
96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 32 1
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 32 1
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 32 1
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 32 1
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 32 1
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 32 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 32 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 32 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 32 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 32 1
Skládaný st. Rostislav SLOPE Brno 32 1
Skládaný ml. Rostislav SLOPE Brno 32 1
99559 Hrbáèek Jan SLOPE Brno 32 1
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 32 1
99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 32 1
Stehlík Jindøich SLOPE Brno 32 1
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 32 1
22959 Škarda Jiøí PC Kolová u KV 32 1
Buchtele st. Petr PC Kolová u KV 32 1
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 32 1
Petrželková Alena APEC Èeská Tøebová 32 1
Rypková Jana APEC Èeská Tøebová 32 1
Brož st. Karel SOKOL Staøíè 32 1
96230 Kozelský Radomír SOKOL Staøíè 32 1
97262 Žídková Lenka SOKOL Staøíè 32 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.