Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 1 153
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 1 153
96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 1 153
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 2 108
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 2 108
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 2 108
98446 Morávek Petr PC Lipník 3 91.8
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 3 91.8
99551 Tymeš Jiøí PC Lipník 3 91.8
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 4 81
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 4 81
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 4 81
98431 Pažout Josef PC Lipník 5 67.5
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 5 67.5
21811 Pulda Miroš PC Lipník 5 67.5
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 6 61.2
21805 Reinbergrová Václava PC Lipník 6 61.2
21807 Puldová Ivana PC Lipník 6 61.2
Chamrád Jakub HEJ RUP Roudnice 7 57.6
Titìra Petr HEJ RUP Roudnice 7 57.6
Zrzavý Jan HEJ RUP Roudnice 7 57.6
Mráz Milan DPS 8 54
Šulc Jaroslav Neregistrovaní 8 54
Pondìlík I Pavel Neregistrovaní 8 54
Süssner st. Jaroslav CP VARY 30 1
21790 Klímová Dana CP VARY 30 1
21791 Klíma Jiøí CP VARY 30 1
Šimková Dita CP VARY 30 1
99599 Motyèka Oldøich CP VARY 30 1
Motyèková Hana CP VARY 30 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 30 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 30 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 30 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 30 1
Veselá Eva Neregistrovaní 30 1
Minaøíková Iveta Neregistrovaní 30 1
Kalistová Radka Neregistrovaní 30 1
Staòková Jana Neregistrovaní 30 1
Gorroòo Rubi PC Lipník 30 1
98432 Pažout Pavel PC Lipník 30 1
Morávek Jaroslav PC Lipník 30 1
Demèík st. Milan HEJ RUP Roudnice 30 1
99574 Demèíková Jiøina HEJ RUP Roudnice 30 1
20729 Pohoøalý Dobroslav HEJ RUP Roudnice 30 1
99512 Kocourek Pavel HEJ RUP Roudnice 30 1
Fíèek Jiøí HEJ RUP Roudnice 30 1
Zábojník Jan HEJ RUP Roudnice 30 1
99577 Skála Jaroslav HEJ RUP Roudnice 30 1
25044 Jungmann Marek HEJ RUP Roudnice 30 1
21836 Piller Tomáš HEJ RUP Roudnice 30 1
Houska Jaroslav Neregistrovaní 30 1
Párysová Jana Neregistrovaní 30 1
Veselá Jana Neregistrovaní 30 1
Jírovcová Jiøina Neregistrovaní 30 1
Jírovec Michal Neregistrovaní 30 1
Procházka Lukáš Neregistrovaní 30 1
Bytel Karel Neregistrovaní 30 1
Šeflová Mirka Neregistrovaní 30 1
Vítková Radka Neregistrovaní 30 1
Koreš st. Jiøí PC Èeské Budìjovice 30 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 30 1
Koreš ml. Jiøí PC Èeské Budìjovice 30 1
Pleskot Evžen Neregistrovaní 30 1
Sedlák Ludìk Neregistrovaní 30 1
Mrázek Michal Neregistrovaní 30 1
Vlach Miloš Neregistrovaní 30 1
98480 Petøíková Jana PC Lipník 30 1
Petøík Milan PC Lipník 30 1
Plaèková Veronika PC Lipník 30 1
Habart Jan Neregistrovaní 30 1
Mastný Zdenìk Neregistrovaní 30 1
Vasilenko Alexander Neregistrovaní 30 1
Váòa Martin Neregistrovaní 30 1
Váòová Ivana Neregistrovaní 30 1
Váòa Aleš Neregistrovaní 30 1
96216 Leiský Leander CTP CLUB Oøech 30 1
96202 Leiská Irena CTP CLUB Oøech 30 1
Kuznický Jindøich CTP CLUB Oøech 30 1
Plášek Petr Neregistrovaní 30 1
Strnadová Katka Neregistrovaní 30 1
Vyhnánková Marcela Neregistrovaní 30 1
23018 Novotný Vladimír POP Praha 30 1
Nymburský Zdenìk ÈPK  Podìbrady 30 1
28064 Plaèková Hana PC Lipník 30 1
96141 Bøezina Jiøí PC Kolová u KV 30 1
22980 Kyzivát Petr PC Kolová u KV 30 1
22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová u KV 30 1
Lebedínská Miroslava Neregistrovaní 30 1
Škarda Radek Neregistrovaní 30 1
Škardová Marcela Neregistrovaní 30 1
Tesárková Radka Neregistrovaní 30 1
Sysel Vladimír Neregistrovaní 30 1
Peterková Karolína Neregistrovaní 30 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.