Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
96121 Roubín Pavel ÈPK  Podìbrady 1 343.2
96129 Strych Jaromír ÈPK  Podìbrady 1 343.2
96127 Znamínko Václav ÈPK  Podìbrady 1 343.2
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 2 237.6
Šastný Jan PC Lipník 2 237.6
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 2 237.6
96200 Vlk Pavel POP Praha 3 201.96
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 3 201.96
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 3 201.96
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 4 178.2
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 4 178.2
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 4 178.2
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 5 149.16
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 5 149.16
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 5 149.16
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 6 133.32
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 6 133.32
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 6 133.32
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 7 125.4
23020 Mari Jean POP Praha 7 125.4
21787 Mužíková Hana Varan K. Vary 7 125.4
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 7 125.4
96125 Nìmec Petr ÈPK  Podìbrady 8 118.8
96115 Karbulka Jan ÈPK  Podìbrady 8 118.8
98358 Málek Jiøí ÈPK  Podìbrady 8 118.8
Lapihuska ml. Milan HEJ RUP Roudnice 12 96.36
99540 Lapihuska Robert HEJ RUP Roudnice 12 96.36
Lapihuska st. Milan HEJ RUP Roudnice 12 96.36
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 12 96.36
20702 Michálková Soòa PC Carreau Brno 12 96.36
21775 Michálek Jan PC Carreau Brno 12 96.36
21774 Michálek Tomáš PC Carreau Brno 12 96.36
23087 Èermák Jaroslav POP Praha 12 96.36
96108 Hanè Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 12 96.36
Šálová Petra POP Praha 12 96.36
Imlauf st. Jan PC Kolová u KV 12 96.36
99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová u KV 12 96.36
99596 Tišer Milan PC Kolová u KV 12 96.36
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 16 96.36
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 16 96.36
Bytešník Roman PC Carreau Brno 16 96.36
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 16 96.36
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 16 96.36
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 16 96.36
96126 Ambrož Richard ÈPK  Podìbrady 16 96.36
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 16 96.36
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 16 96.36
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 16 96.36
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 16 96.36
Denisovová Helena Varan K. Vary 16 96.36
Trage Zdenìk AG Foods 44 1
Kapusta Zdenìk AG Foods 44 1
Žateèková Mirka AG Foods 44 1
Holemá Dagmar AG Foods 44 1
Habart Jan Neregistrovaní 44 1
Mastný Zdenìk Neregistrovaní 44 1
Vasilenko Alexander Neregistrovaní 44 1
Veselá Eva Neregistrovaní 44 1
Minaøíková Iveta Neregistrovaní 44 1
Kalistová Radka Neregistrovaní 44 1
Staòková Jana Neregistrovaní 44 1
Bytel Karel Neregistrovaní 44 1
Šeflová Mirka Neregistrovaní 44 1
Vítková Radka Neregistrovaní 44 1
Pleskot Evžen Neregistrovaní 44 1
Sedlák Ludìk Neregistrovaní 44 1
Mrázek Michal Neregistrovaní 44 1
Vlach Miloš Neregistrovaní 44 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 44 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 44 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 44 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 44 1
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 44 1
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 44 1
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 44 1
Šimková Dita CP VARY 44 1
99599 Motyèka Oldøich CP VARY 44 1
Motyèková Hana CP VARY 44 1
Süssner st. Jaroslav CP VARY 44 1
21790 Klímová Dana CP VARY 44 1
21791 Klíma Jiøí CP VARY 44 1
99512 Kocourek Pavel HEJ RUP Roudnice 44 1
Fíèek Jiøí HEJ RUP Roudnice 44 1
Zábojník Jan HEJ RUP Roudnice 44 1
Demèík st. Milan HEJ RUP Roudnice 44 1
99574 Demèíková Jiøina HEJ RUP Roudnice 44 1
20729 Pohoøalý Dobroslav HEJ RUP Roudnice 44 1
99577 Skála Jaroslav HEJ RUP Roudnice 44 1
25044 Jungmann Marek HEJ RUP Roudnice 44 1
21836 Piller Tomáš HEJ RUP Roudnice 44 1
Chamrád Jakub HEJ RUP Roudnice 44 1
Titìra Petr HEJ RUP Roudnice 44 1
Zrzavý Jan HEJ RUP Roudnice 44 1
Mráz Milan DPS 44 1
Šulc Jaroslav Neregistrovaní 44 1
Pondìlík I Pavel Neregistrovaní 44 1
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 44 1
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 44 1
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 44 1
96141 Bøezina Jiøí PC Kolová u KV 44 1
22980 Kyzivát Petr PC Kolová u KV 44 1
22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová u KV 44 1
Gorroòo Rubi PC Lipník 44 1
98432 Pažout Pavel PC Lipník 44 1
Morávek Jaroslav PC Lipník 44 1
98431 Pažout Josef PC Lipník 44 1
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 44 1
21811 Pulda Miroš PC Lipník 44 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 44 1
21805 Reinbergrová Václava PC Lipník 44 1
21807 Puldová Ivana PC Lipník 44 1
98480 Petøíková Jana PC Lipník 44 1
Petøík Milan PC Lipník 44 1
Plaèková Veronika PC Lipník 44 1
98446 Morávek Petr PC Lipník 44 1
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 44 1
99551 Tymeš Jiøí PC Lipník 44 1
23018 Novotný Vladimír POP Praha 44 1
Nymburský Zdenìk ÈPK  Podìbrady 44 1
28064 Plaèková Hana PC Lipník 44 1
96216 Leiský Leander CTP CLUB Oøech 44 1
96202 Leiská Irena CTP CLUB Oøech 44 1
Kuznický Jindøich CTP CLUB Oøech 44 1
Koreš st. Jiøí PC Èeské Budìjovice 44 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 44 1
Koreš ml. Jiøí PC Èeské Budìjovice 44 1
Motyèka Jan Neregistrovaní 44 1
Žák Petr Neregistrovaní 44 1
Weber Jan Neregistrovaní 44 1
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 44 1
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 44 1
96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 44 1
Váòa Martin Neregistrovaní 44 1
Váòová Ivana Neregistrovaní 44 1
Váòa Aleš Neregistrovaní 44 1
Plášek Petr Neregistrovaní 44 1
Strnadová Katka Neregistrovaní 44 1
Vyhnánková Marcela Neregistrovaní 44 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.