Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
96121 Roubín Pavel ÈPK  Podìbrady 1 278.4
96129 Strych Jaromír ÈPK  Podìbrady 1 278.4
96127 Znamínko Václav ÈPK  Podìbrady 1 278.4
98358 Málek Jiøí ÈPK  Podìbrady 1 278.4
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 2 191.4
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 2 191.4
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 2 191.4
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 2 191.4
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 3 167.91
96130 Lébl Vratislav ÈPK  Podìbrady 3 167.91
Novotný František ÈPK  Podìbrady 3 167.91
96115 Karbulka Jan ÈPK  Podìbrady 3 167.91
96126 Ambrož Richard ÈPK  Podìbrady 4 152.25
96125 Nìmec Petr ÈPK  Podìbrady 4 152.25
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 4 152.25
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 4 152.25
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 5 124.41
23020 Mari Jean POP Praha 5 124.41
Ježek st. Jiøí PEK  Stolín 5 124.41
Gorroòo Rubi PC Lipník 6 109.62
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 6 109.62
Taneèek Jiøí PC Lipník 6 109.62
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 7 102.66
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 7 102.66
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 7 102.66
23018 Novotný Vladimír POP Praha 8 95.7
Øehoøová Denisa POP Praha 8 95.7
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 8 95.7
Süssnerová st. Anna CP VARY 9 1
Süssner st. Jaroslav CP VARY 9 1
Süssner ml. Jaroslav CP VARY 9 1
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 10 1
22959 Škarda Jiøí PC Kolová u KV 10 1
Buchtele st. Petr PC Kolová u KV 10 1
Vejrek Petr PEK  Stolín 11 1
Smola st. Jaroslav PEK  Stolín 11 1
20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 11 1
96030 Štìpánek Petr 1. KPK Vrchlabí 12 1
96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 12 1
97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 12 1
25051 Hlaváèek Jaroslav OK Bìchovice 13 1
Hásek Jan OK Bìchovice 13 1
Vácha st. Petr OK Bìchovice 13 1
99596 Tišer Milan PC Kolová u KV 14 1
99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 14 1
99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 14 1
99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 14 1
97290 Fürst Jiøí CP VARY 15 1
97294 Šimek Petr CP VARY 15 1
21793 Materna Aleš CP VARY 15 1
98486 Rùžièka Richard CP VARY 16 1
Navrátilová Olga CP VARY 16 1
Stojanov Daniel CP VARY 16 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 17 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 17 1
Fitzner Robert OK Bìchovice 17 1
Fitzner Martin OK Bìchovice 17 1
Koreš st. Jiøí PC Èeské Budìjovice 18 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 18 1
Koreš ml. Jiøí PC Èeské Budìjovice 18 1
Podskoè Jan PC Kolová u KV 19 1
99595 Kratochvíl Milan PC Kolová u KV 19 1
21768 Plucar Petr PC Kolová u KV 19 1
Burleová Eva CP VARY 20 1
Burle Martin CP VARY 20 1
97291 Konèel Petr CP VARY 20 1
Imlauf st. Jan PC Kolová u KV 29 1
Psohlavec Karel PC Kolová u KV 29 1
99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová u KV 29 1
Šimková Dita CP VARY 29 1
99599 Motyèka Oldøich CP VARY 29 1
Motyèková Hana CP VARY 29 1
22960 Chalupecký Václav PC Kolová u KV 29 1
22958 Koždoò Bohdan PC Kolová u KV 29 1
21769 Kacerovský Filip PC Kolová u KV 29 1
20628 Novák Jaroslav PC Kolová u KV 29 1
20724 Rytíø Karel PC Kolová u KV 29 1
99592 Novák Jindøich PC Kolová u KV 29 1
96141 Bøezina Jiøí PC Kolová u KV 29 1
22980 Kyzivát Petr PC Kolová u KV 29 1
22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová u KV 29 1
21894 Eiselt Bohumil PC Èeské Budìjovice 29 1
Šafratová ml. Jitka PC Èeské Budìjovice 29 1
21895 Eiseltová Ivanka PC Èeské Budìjovice 29 1
21918 Stašek Jan PC Èeské Budìjovice 29 1
21919 Stašek Bohumil PC Èeské Budìjovice 29 1
21921 Stašková Olga PC Èeské Budìjovice 29 1
21922 Šafrata Karel PC Èeské Budìjovice 29 1
21925 Šafratová Kamila PC Èeské Budìjovice 29 1
Šafratová st. Jitka PC Èeské Budìjovice 29 1
Bauer ml. Jan PC Èeské Budìjovice 29 1
Bauer st. Jan PC Èeské Budìjovice 29 1
Bauerová Ilona PC Èeské Budìjovice 29 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.