Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 1 148
96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 1 148
98358 Málek Jiøí ÈPK  Podìbrady 2 103.6
98439 Šolc Filip ÈPK  Podìbrady 2 103.6
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 3 88.06
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 3 88.06
96137 Znamínková Jana ÈPK  Podìbrady 4 77.7
96135 Horáková Radka ÈPK  Podìbrady 4 77.7
96129 Strych Jaromír ÈPK  Podìbrady 5 65.12
96127 Znamínko Václav ÈPK  Podìbrady 5 65.12
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 6 58.46
Øehoøová Denisa POP Praha 6 58.46
25044 Jungmann Marek HEJ RUP Roudnice 7 54.76
21836 Piller Tomáš HEJ RUP Roudnice 7 54.76
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 8 51.8
20711 Koucký Radek PC Lipník 8 51.8
Lepka Josef POP Praha 9 39.22
Šastný Jan PC Lipník 9 39.22
99577 Skála Jaroslav HEJ RUP Roudnice 10 39.22
Lapihuska st. Milan HEJ RUP Roudnice 10 39.22
96141 Bøezina Jiøí HPC Tøebíè 11 39.22
96216 Leiský Leander CTP CLUB Oøech 11 39.22
96200 Vlk Pavel POP Praha 12 39.22
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 12 39.22
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 13 39.22
98431 Pažout Josef PC Lipník 13 39.22
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 14 39.22
Fitzner Robert OK Bìchovice 14 39.22
Taneèek Jiøí PC Lipník 15 39.22
Taneèková Jaroslava PC Lipník 15 39.22
98480 Petøíková Jana PC Lipník 16 39.22
Petøík Milan PC Lipník 16 39.22
96108 Hanè Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 37 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 37 1
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 37 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 37 1
Koscelníková Radka POP Praha 37 1
Obrusníková Alena Neregistrovaní 37 1
96181 Bøezinová Ivana HPC Tøebíè 37 1
96140 Èolakovová Nadìžda HPC Tøebíè 37 1
Vácha st. Petr OK Bìchovice 37 1
Hrnèíø Václav OK Bìchovice 37 1
Hlaváèek Jakub OK Bìchovice 37 1
25052 Hlaváèková Heda OK Bìchovice 37 1
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 37 1
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 37 1
25051 Hlaváèek Jaroslav OK Bìchovice 37 1
21851 Hlaváèek Filip OK Bìchovice 37 1
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 37 1
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 37 1
Plaèková Veronika PC Lipník 37 1
28064 Plaèková Hana PC Lipník 37 1
Šáfr Václav PC Lipník 37 1
20714 Chludilová Marie PC Lipník 37 1
21820 Žùrek Ludìk Lesklé koule 1.PC Líšnice 37 1
Žùrková Dana Lesklé koule 1.PC Líšnice 37 1
Smola st. Jaroslav PEK  Stolín 37 1
Baldrych Marek PEK  Stolín 37 1
Šáva Milan Neregistrovaní 37 1
Jahn Michal Neregistrovaní 37 1
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 37 1
23020 Mari Jean POP Praha 37 1
Jungmann Josef HEJ RUP Roudnice 37 1
99512 Kocourek Pavel HEJ RUP Roudnice 37 1
Demèík st. Milan HEJ RUP Roudnice 37 1
99574 Demèíková Jiøina HEJ RUP Roudnice 37 1
96130 Lébl Vratislav ÈPK  Podìbrady 37 1
Novotný František ÈPK  Podìbrady 37 1
Gorroòo Rubi PC Lipník 37 1
98432 Pažout Pavel PC Lipník 37 1
Novotný Martin PC Lipník 37 1
Morávek Jaroslav PC Lipník 37 1
Lapihuska ml. Milan HEJ RUP Roudnice 37 1
99540 Lapihuska Robert HEJ RUP Roudnice 37 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.