Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
Ježek st. Jiøí PEK  Stolín 1 122.4
96052 Vejrek Vladimír PEK  Stolín 1 122.4
21751 Nývlt Tomáš PEK  Stolín 1 122.4
96121 Roubín Pavel ÈPK  Podìbrady 2 86.4
96125 Nìmec Petr ÈPK  Podìbrady 2 86.4
96115 Karbulka Jan ÈPK  Podìbrady 2 86.4
23020 Mari Jean POP Praha 3 73.44
96030 Štìpánek Petr 1. KPK Vrchlabí 3 73.44
23018 Novotný Vladimír POP Praha 3 73.44
96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 4 64.8
Žižková Martina 1. KPK Vrchlabí 4 64.8
Bartošová Kristína Neregistrovaní 4 64.8
96117 Šimák Milan ÈPK  Podìbrady 8 43.2
Pavlíèek Ladislav ÈPK  Podìbrady 8 43.2
98358 Málek Jiøí ÈPK  Podìbrady 8 43.2
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
22972 Zirmová Renata 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
Gorroòo Rubi PC Lipník 8 43.2
98432 Pažout Pavel PC Lipník 8 43.2
Morávek Jaroslav PC Lipník 8 43.2
97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
Pivoòka Josef 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
Magura Jan 1. KPK Vrchlabí 8 43.2
Marek Petr PEK  Stolín 9 1
Marková Marie PEK  Stolín 9 1
Galiana batist Jean Neregistrovaní 9 1
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 10 1
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 10 1
21833 Hrubý Aleš PEK  Stolín 10 1
21743 Kocourek Bedøich Pétanque È. Ráj 11 1
Unger Jiøí Pétanque È. Ráj 11 1
Ungerová Dana Pétanque È. Ráj 11 1
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 12 1
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 12 1
98446 Morávek Petr PC Lipník 12 1
27051 Srnská Jana Sklípek Vrchlabí 13 1
Slavíková Dagmar Sklípek Vrchlabí 13 1
Krausová Vìra Sklípek Vrchlabí 13 1
Vejrek Petr PEK  Stolín 14 1
Vejrková Pavlína PEK  Stolín 14 1
Bartésová   Neregistrovaní 14 1
Mýl Karel Neregistrovaní 14 1
Štìpánek Michal 1. KPK Vrchlabí 15 1
96205 Švimberský Jan 1. KPK Vrchlabí 15 1
98352 Štechová Blanka 1. KPK Vrchlabí 15 1
23053 Vencl Aleš Sklípek Vrchlabí 15 1
96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK Vrchlabí 16 1
Pivoòková Alice 1. KPK Vrchlabí 16 1
96042 Tauchmanová Jana 1. KPK Vrchlabí 16 1
Dvoøák Rudolf Sklípek Vrchlabí 17 1
Brázda st. Vladimír Neregistrovaní 17 1
Brázda ml. Vladimír Neregistrovaní 17 1
99505 Chalupa Jiøí PC Lipník 18 1
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 18 1
20711 Koucký Radek PC Lipník 18 1
98431 Pažout Josef PC Lipník 19 1
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 19 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 19 1
Dvoøáèková Helena Sklípek Vrchlabí 20 1
Èermák W Neregistrovaní 20 1
Pìkný   Neregistrovaní 20 1
Øehoø Karel Sklípek Vrchlabí 21 1
Šíla Vladimír Sklípek Vrchlabí 21 1
Tišer Vladimír Sklípek Vrchlabí 21 1
Blažek Martin Sklípek Vrchlabí 22 1
Blažková Hana Sklípek Vrchlabí 22 1
Blažek Pavel Neregistrovaní 22 1
Kynèl Pavel Sklípek Vrchlabí 23 1
Vlèková Vìra Neregistrovaní 23 1
Rádl Miloš Neregistrovaní 23 1
Smola ml. Lumír PEK  Stolín 24 1
Lelek Bohuslav Neregistrovaní 24 1
Siegel Jiøí Neregistrovaní 24 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.