Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 1 371.2
98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 1 371.2
96200 Vlk Pavel POP Praha 2 256
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 2 256
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 3 225.28
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 3 225.28
21787 Mužíková Hana Varan K. Vary 4 204.8
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 4 204.8
23020 Mari Jean POP Praha 8 128
Šálová Petra POP Praha 8 128
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 8 128
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 8 128
21939 Blažek Tomáš APEC Èeská Tøebová 8 128
Šimková Marta APEC Èeská Tøebová 8 128
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 8 128
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 8 128
Husák Vladimír PC Carreau Brno 16 106.24
Musilová Kvìtoslava PePeK Pernštejn 16 106.24
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 16 106.24
Beranová Kamila APEC Èeská Tøebová 16 106.24
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 16 106.24
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 16 106.24
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 16 106.24
Vejrková Pavlína PEK  Stolín 16 106.24
20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 16 106.24
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 16 106.24
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 16 106.24
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 16 106.24
Denisovová Helena Varan K. Vary 16 106.24
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 16 106.24
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 16 106.24
21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 16 106.24
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 16 106.24
98379 Puhr Jaromír TOP Orlová 32 69.12
98378 Puhrová Milada TOP Orlová 32 69.12
Skládaný ml. Rostislav SLOPE Brno 32 69.12
21796 Hašková Petra SLOPE Brno 32 69.12
Koreš st. Jiøí PC Èeské Budìjovice 32 69.12
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 32 69.12
96005 Bukovèík Jan TOP Orlová 32 69.12
10045 Borová Jana TOP Orlová 32 69.12
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 32 69.12
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 32 69.12
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 32 69.12
Øehoøová Zuzana POP Praha 32 69.12
97242 Rychtáø Karel 1. Starobrnìnský PK 32 69.12
98305 Rychtáøová Stanislava 1. Starobrnìnský PK 32 69.12
97294 Šimek Petr CP VARY 32 69.12
Šimková Dita CP VARY 32 69.12
Süssnerová st. Anna CP VARY 32 69.12
Süssner ml. Jaroslav CP VARY 32 69.12
98480 Petøíková Jana PC Lipník 32 69.12
Petøík Milan PC Lipník 32 69.12
96190 Fabíková Silvie HPC Tøebíè 32 69.12
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 32 69.12
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 32 69.12
98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrnìnský PK 32 69.12
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 32 69.12
96108 Hanè Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 32 69.12
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 32 69.12
Bìlušová Jitka PePeK Pernštejn 32 69.12
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 32 69.12
Plaèková Veronika PC Lipník 32 69.12
Mastík Roman APEC Èeská Tøebová 32 69.12
Stránská Blanka APEC Èeská Tøebová 32 69.12
98312 Koneèná Mariana Kulový Blesk 64 1
98311 Koneèný Pavel Kulový Blesk 64 1
23087 Èermák Jaroslav POP Praha 64 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 64 1
Brož st. Karel SOKOL Staøíè 64 1
97262 Žídková Lenka SOKOL Staøíè 64 1
Brožová Magda SOKOL Staøíè 64 1
Brož ml. Karel SOKOL Staøíè 64 1
Poštulka Petr Kulový Blesk 64 1
Poštulková Hana Kulový Blesk 64 1
Hrnèíø Václav OK Bìchovice 64 1
Prošková Jitka OK Bìchovice 64 1
99599 Motyèka Oldøich CP VARY 64 1
Motyèková Hana CP VARY 64 1
99529 Dvoøák Josef TJ Sokol Slavkov 64 1
21760 Dvoøáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 64 1
21811 Pulda Miroš PC Lipník 64 1
Puldová Zuzana Neregistrovaní 64 1
Vácha st. Petr OK Bìchovice 64 1
Hrnèíøová Ivana OK Bìchovice 64 1
21934 Hudik Jan APEC Èeská Tøebová 64 1
Hudiková Renata APEC Èeská Tøebová 64 1
Bøezinová Karolína HPC Tøebíè 64 1
98488 Koneèný Jonáš Kulový Blesk 64 1
Míèek Lukáš PCBD Brno 64 1
96140 Èolakovová Nadìžda HPC Tøebíè 64 1
21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 64 1
21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 64 1
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 64 1
Juráèková Kateøina APEC Èeská Tøebová 64 1
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 64 1
21813 Šrubaøová Hana PC Carreau Brno 64 1
Krupica Zbynìk PC Carreau Brno 64 1
Krupicová Barbora PC Carreau Brno 64 1
99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 64 1
Skládaný st. Rostislav SLOPE Brno 64 1
21946 Køíž Radovan APEC Èeská Tøebová 64 1
Rypková Jana APEC Èeská Tøebová 64 1
21774 Michálek Tomáš PC Carreau Brno 64 1
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 64 1
Skalský Pavel PC Carreau Brno 64 1
98432 Pažout Pavel PC Lipník 64 1
21807 Puldová Ivana PC Lipník 64 1
Halama Tomáš APEC Èeská Tøebová 64 1
Halamová Marcela APEC Èeská Tøebová 64 1
98431 Pažout Josef PC Lipník 64 1
21805 Reinbergrová Václava PC Lipník 64 1
23018 Novotný Vladimír POP Praha 64 1
Reinbergrová Vendula PC Lipník 64 1
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 64 1
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 64 1
98419 Harašta František SLOPE Brno 64 1
98473 Haraštová Sylvie SLOPE Brno 64 1
98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 64 1
Hejl st. Pavel SLOPE Brno 64 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 64 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 64 1
96141 Bøezina Jiøí HPC Tøebíè 64 1
96181 Bøezinová Ivana HPC Tøebíè 64 1
98458 Muzikantová Nadìžda PC Lipník 64 1
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 64 1
20702 Michálková Soòa PC Carreau Brno 64 1
21775 Michálek Jan PC Carreau Brno 64 1
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 64 1
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 64 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.