Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
98312 Koneèná Mariana Kulový Blesk 1 115.2
98311 Koneèný Pavel Kulový Blesk 1 115.2
Poštulka Petr Kulový Blesk 1 115.2
21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 2 76.8
Kraus Jan KLIP Litovel 2 76.8
Linduška ml. Petr Neregistrovaní 2 76.8
98379 Puhr Jaromír TOP Orlová 3 62.4
98378 Puhrová Milada TOP Orlová 3 62.4
96005 Bukovèík Jan TOP Orlová 3 62.4
Biel Boguslaw Žywiec - Polsko 4 52.8
Sliž Andrzej Žywiec - Polsko 4 52.8
Sliž Jendrzej Žywiec - Polsko 4 52.8
27019 Polák Miloš Neregistrovaní 8 38.4
27020 Polák Aleš Neregistrovaní 8 38.4
Dobrovítovský Pavel Neregistrovaní 8 38.4
96200 Vlk Pavel POP Praha 8 38.4
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 8 38.4
96108 Hanè Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 8 38.4
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 8 38.4
20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 8 38.4
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 8 38.4
21934 Hudik Jan APEC Èeská Tøebová 8 38.4
Halama Tomáš APEC Èeská Tøebová 8 38.4
Mastík Roman APEC Èeská Tøebová 8 38.4
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 16 25.92
20702 Michálková Soòa PC Carreau Brno 16 25.92
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 16 25.92
Šimková Dita CP VARY 16 25.92
99599 Motyèka Oldøich CP VARY 16 25.92
Motyèková Hana CP VARY 16 25.92
Linduška st. Petr KLIP Litovel 16 25.92
21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 16 25.92
21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 16 25.92
96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 16 25.92
Míèek Lukáš PCBD Brno 16 25.92
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 16 25.92
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 16 25.92
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 16 25.92
21939 Blažek Tomáš APEC Èeská Tøebová 16 25.92
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 16 25.92
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 16 25.92
22953 Drmola David HRODE Krumsín 16 25.92
Biel Wanda Žywiec - Polsko 16 25.92
Sliž Wiola Žywiec - Polsko 16 25.92
Fengler Konrad Žywiec - Polsko 16 25.92
Hudiková Renata APEC Èeská Tøebová 16 25.92
Halamová Marcela APEC Èeská Tøebová 16 25.92
Šimková Marta APEC Èeská Tøebová 16 25.92
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 32 1
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 32 1
Skalský Pavel PC Carreau Brno 32 1
Orság st. Oskar FÒÁKY Brno 32 1
Ohlídalová Alexandra FÒÁKY Brno 32 1
20626 Krajíèek David FÒÁKY Brno 32 1
Süssnerová st. Anna CP VARY 32 1
Süssner st. Jaroslav CP VARY 32 1
Süssner ml. Jaroslav CP VARY 32 1
Koreš st. Jiøí PC Èeské Budìjovice 32 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 32 1
Koreš ml. Jiøí Neregistrovaní 32 1
Výška st. Karel 1. Starobrnìnský PK 32 1
97243 Výška Pavel 1. Starobrnìnský PK 32 1
Výška ml. Karel 1. Starobrnìnský PK 32 1
10045 Borová Jana TOP Orlová 32 1
98488 Koneèný Jonáš Kulový Blesk 32 1
Vejrková Pavlína PEK  Stolín 32 1
99603 Vajèner Pavel 1. Starobrnìnský PK 32 1
26079 Janda Josef Neregistrovaní 32 1
27014 Nìmec Vladimír Neregistrovaní 32 1
Šafránek Jiøí Neregistrovaní 32 1
Šafránek Petr Neregistrovaní 32 1
Šafránek Jakub Neregistrovaní 32 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 32 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 32 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 32 1
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 32 1
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 32 1
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 32 1
98480 Petøíková Jana PC Lipník 32 1
Petøík Milan PC Lipník 32 1
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 32 1
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 32 1
23020 Mari Jean POP Praha 32 1
23018 Novotný Vladimír POP Praha 32 1
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 32 1
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 32 1
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 32 1
97290 Fürst Jiøí CP VARY 32 1
97294 Šimek Petr CP VARY 32 1
21793 Materna Aleš CP VARY 32 1
Juráèková Kateøina APEC Èeská Tøebová 32 1
Stránská Blanka APEC Èeská Tøebová 32 1
Beranová Kamila APEC Èeská Tøebová 32 1
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 32 1
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 32 1
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 32 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.