Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 1 303.6
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 1 303.6
Denisovová Helena Varan K. Vary 1 303.6
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 2 211.2
98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 2 211.2
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 2 211.2
Hejl st. Pavel SLOPE Brno 3 179.52
98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrnìnský PK 3 179.52
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 3 179.52
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 4 158.4
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 4 158.4
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 4 158.4
97290 Fürst Jiøí CP VARY 8 105.6
97294 Šimek Petr CP VARY 8 105.6
21793 Materna Aleš CP VARY 8 105.6
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 8 105.6
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 8 105.6
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 8 105.6
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 8 105.6
23020 Mari Jean POP Praha 8 105.6
23018 Novotný Vladimír POP Praha 8 105.6
Orság st. Oskar FÒÁKY Brno 8 105.6
Ohlídalová Alexandra FÒÁKY Brno 8 105.6
20626 Krajíèek David FÒÁKY Brno 8 105.6
98465 Hájek Martin PEK  Stolín 16 83.16
20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 16 83.16
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 16 83.16
Hudiková Renata APEC Èeská Tøebová 16 83.16
Halamová Marcela APEC Èeská Tøebová 16 83.16
Šimková Marta APEC Èeská Tøebová 16 83.16
98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 16 83.16
99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 16 83.16
22953 Drmola David HRODE Krumsín 16 83.16
21934 Hudik Jan APEC Èeská Tøebová 16 83.16
Halama Tomáš APEC Èeská Tøebová 16 83.16
Mastík Roman APEC Èeská Tøebová 16 83.16
96200 Vlk Pavel POP Praha 16 83.16
97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 16 83.16
96108 Hanè Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 16 83.16
98480 Petøíková Jana PC Lipník 16 83.16
Petøík Milan PC Lipník 16 83.16
98437 Vavroviè Miroslav PC Lipník 16 83.16
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 16 83.16
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 16 83.16
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 16 83.16
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 16 83.16
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 16 83.16
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 16 83.16
Kyllar Marian APEC Èeská Tøebová 44 1
21937 Hladký Jaroslav APEC Èeská Tøebová 44 1
21939 Blažek Tomáš APEC Èeská Tøebová 44 1
96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 44 1
Míèek Lukáš PCBD Brno 44 1
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 44 1
Juráèková Kateøina APEC Èeská Tøebová 44 1
Stránská Blanka APEC Èeská Tøebová 44 1
Beranová Kamila APEC Èeská Tøebová 44 1
98460 Vavroviè Zdenìk PC Lipník 44 1
Koèíø Vladimír Neregistrovaní 44 1
28064 Plaèková Hana PC Lipník 44 1
21787 Mužíková Hana Varan K. Vary 44 1
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 44 1
Koèíøová Renata APEC Èeská Tøebová 44 1
Šafránek Jiøí Neregistrovaní 44 1
Šafránek Petr Neregistrovaní 44 1
Šafránek Jakub Neregistrovaní 44 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 44 1
21840 Žampach Jiøí OK Bìchovice 44 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 44 1
27019 Polák Miloš Neregistrovaní 44 1
27020 Polák Aleš Neregistrovaní 44 1
Dobrovítovský Pavel Neregistrovaní 44 1
Koreš st. Jiøí PC Èeské Budìjovice 44 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 44 1
Koreš ml. Jiøí Neregistrovaní 44 1
Biel Boguslaw Žywiec - Polsko 44 1
Sliž Andrzej Žywiec - Polsko 44 1
Sliž Jendrzej Žywiec - Polsko 44 1
Biel Wieslav Žywiec - Polsko 44 1
Klimek Jan Žywiec - Polsko 44 1
Zielinsky Andrzej Žywiec - Polsko 44 1
Dominick Eugeniusz Žywiec - Polsko 44 1
Adamczyk Edward Žywiec - Polsko 44 1
Pekalski Ryszard Žywiec - Polsko 44 1
Biel Wanda Žywiec - Polsko 44 1
Sliž Wiola Žywiec - Polsko 44 1
Fengler Konrad Žywiec - Polsko 44 1
98312 Koneèná Mariana Kulový Blesk 44 1
98311 Koneèný Pavel Kulový Blesk 44 1
Poštulka Petr Kulový Blesk 44 1
Kviatkovský Radim Kulový Blesk 44 1
Kviatkovský David Neregistrovaní 44 1
Slavík Tomáš Neregistrovaní 44 1
98458 Muzikantová Nadìžda PC Lipník 44 1
98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 44 1
20711 Koucký Radek PC Lipník 44 1
10045 Borová Jana TOP Orlová 44 1
98488 Koneèný Jonáš Kulový Blesk 44 1
Vejrková Pavlína PEK  Stolín 44 1
98307 Jurišta Kamil TOP Orlová 44 1
21798 Kotas Martin TOP Orlová 44 1
Kuzník Aleš Neregistrovaní 44 1
98379 Puhr Jaromír TOP Orlová 44 1
98378 Puhrová Milada TOP Orlová 44 1
96005 Bukovèík Jan TOP Orlová 44 1
Linduška st. Petr KLIP Litovel 44 1
21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 44 1
21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 44 1
21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 44 1
Kraus Jan KLIP Litovel 44 1
Linduška ml. Petr Neregistrovaní 44 1
Výška st. Karel 1. Starobrnìnský PK 44 1
97243 Výška Pavel 1. Starobrnìnský PK 44 1
Výška ml. Karel 1. Starobrnìnský PK 44 1
99603 Vajèner Pavel 1. Starobrnìnský PK 44 1
26079 Janda Josef Neregistrovaní 44 1
27014 Nìmec Vladimír Neregistrovaní 44 1
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 44 1
20702 Michálková Soòa PC Carreau Brno 44 1
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 44 1
21775 Michálek Jan PC Carreau Brno 44 1
21774 Michálek Tomáš PC Carreau Brno 44 1
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 44 1
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 44 1
Krupicová Barbora PC Carreau Brno 44 1
Skalský Pavel PC Carreau Brno 44 1
Šimková Dita CP VARY 44 1
99599 Motyèka Oldøich CP VARY 44 1
Motyèková Hana CP VARY 44 1
Süssnerová st. Anna CP VARY 44 1
Süssner st. Jaroslav CP VARY 44 1
Süssner ml. Jaroslav CP VARY 44 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.