Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
98473 Haraštová Sylvie SLOPE Brno 1 179.4
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 1 179.4
99559 Hrbáèek Jan SLOPE Brno 1 179.4
98423 Hašek Milan SLOPE Brno 2 124.8
98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 2 124.8
98419 Harašta František SLOPE Brno 2 124.8
23021 Ondryáš Jiøí POP Praha 3 106.08
23086 Øehoø Miroslav POP Praha 3 106.08
23020 Mari Jean POP Praha 3 106.08
96024 Stoklásek Petr FÒÁKY Brno 4 93.6
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 4 93.6
20626 Krajíèek David FÒÁKY Brno 4 93.6
99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 8 62.4
99529 Dvoøák Josef TJ Sokol Slavkov 8 62.4
21760 Dvoøáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 8 62.4
21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 8 62.4
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 8 62.4
21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 8 62.4
97297 Šrubaø Jiøí PC Carreau Brno 8 62.4
99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 8 62.4
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 8 62.4
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 8 62.4
96152 Stoklásek Tomáš FÒÁKY Brno 8 62.4
Hejl ml. Pavel SLOPE Brno 8 62.4
99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 26 1
Lužný Jaroslav SLOPE Brno 26 1
Skládaný st. Rostislav SLOPE Brno 26 1
98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 26 1
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 26 1
99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 26 1
Vlèková Dana Vídeò 26 1
Vlèek Zdenìk Vídeò 26 1
Pichler Dudi Vídeò 26 1
99537 Šrubaø Michal PC Carreau Brno 26 1
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 26 1
Krupica Zbynìk PC Carreau Brno 26 1
96013 Benák Jaroslav ŽK Havl. Brod 26 1
Felcman Miroslav ŽK Havl. Brod 26 1
Dýchan Václav ŽK Havl. Brod 26 1
99527 Bayer Milan TJ Sokol Slavkov 26 1
21759 Kohoutek Zdenìk TJ Sokol Slavkov 26 1
21763 Bayerová Eva TJ Sokol Slavkov 26 1
Veselý Vít HRODE Krumsín 26 1
Šlapanský ml. Luboš SLOPE Brno 26 1
Šlapanský st. Luboš SLOPE Brno 26 1
Prát Pavel SLOPE Brno 26 1
22982 Hrbáèek Ivan SLOPE Brno 26 1
Stehlík Jindøich SLOPE Brno 26 1
97240 Petura Jaroslav 1. Starobrnìnský PK 26 1
98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrnìnský PK 26 1
99602 Vahalová Olga 1. Starobrnìnský PK 26 1
96200 Vlk Pavel POP Praha 26 1
21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 26 1
21754 Valenz Jan Varan K. Vary 26 1
99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 26 1
Hofírek Vladimír SLOPE Brno 26 1
Krbková Kvìtoslava SLOPE Brno 26 1
98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 26 1
Hejl st. Pavel SLOPE Brno 26 1
Dvoøák Radek APEC Èeská Tøebová 26 1
Kratìna Vuk Žiži 26 1
Beroun Oldøich Žiži 26 1
Pícha Josef Žiži 26 1
Hanák David TJ Sokol Slavkov 26 1
21808 Bayer Tomáš TJ Sokol Slavkov 26 1
21853 Bayer Filip TJ Sokol Slavkov 26 1
Hofírková Jana SLOPE Brno 26 1
Hofírek Petr SLOPE Brno 26 1
Pezderský Tomáš SLOPE Brno 26 1
Hušková Zuzana Fenyx 26 1
Hušková Lenka Fenyx 26 1
Hromková Eva Fenyx 26 1
21796 Hašková Petra SLOPE Brno 26 1
21774 Michálek Tomáš PC Carreau Brno 26 1
Krupicová Barbora PC Carreau Brno 26 1
21775 Michálek Jan PC Carreau Brno 26 1
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 26 1
Skalský Pavel PC Carreau Brno 26 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.