Licence Příjmení Jméno Klub Umístění Body Bonus
98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 1 243.6
96059 Hanèová Alice 1. KPK Vrchlabí 1 243.6
96213 Vokrouhlíková Vìra POP Praha 1 243.6
22972 Zirmová Renata 1. KPK Vrchlabí 1 243.6
Plaèková Veronika PC Lipník 2 168
98458 Muzikantová Nadìžda PC Lipník 2 168
20714 Chludilová Marie PC Lipník 2 168
98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 3 147.84
20702 Michálková Soòa PC Carreau Brno 3 147.84
20701 Režová Šárka PC Carreau Brno 3 147.84
96025 Stoklásková Renata FÒÁKY Brno 4 134.4
98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 4 134.4
96151 Stoklásková Petra FÒÁKY Brno 4 134.4
Hudiková Renata APEC Èeská Tøebová 8 84
Halamová Marcela APEC Èeská Tøebová 8 84
Šimková Marta APEC Èeská Tøebová 8 84
98480 Petøíková Jana PC Lipník 8 84
98417 Rùžièková Jarmila PC Praha 13 8 84
Musilová Kvìtoslava PePeK Pernštejn 8 84
Šálová Petra POP Praha 8 84
96137 Znamínková Jana ÈPK  Podìbrady 8 84
96135 Horáková Radka ÈPK  Podìbrady 8 84
21789 Šávová Eva ÈPK  Podìbrady 8 84
Speciálná Helena 1. Starobrnìnský PK 8 84
98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrnìnský PK 8 84
24313 Hanušková Zuzana 1. Starobrnìnský PK 8 84
99602 Vahalová Olga 1. Starobrnìnský PK 8 84
Burleová Eva CP VARY 16 1
21790 Klímová Dana CP VARY 16 1
Motyèková Hana CP VARY 16 1
21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 16 1
21756 Valenzová Kateøina Varan K. Vary 16 1
Denisovová Helena Varan K. Vary 16 1
Marková Marie PEK  Stolín 16 1
Ježková Miroslava PEK  Stolín 16 1
Kasnarová Iveta PEK  Stolín 16 1
21810 Mouchová Kvìtoslava PC Lipník 16 1
21805 Reinbergrová Václava PC Lipník 16 1
21807 Puldová Ivana PC Lipník 16 1
96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK Vrchlabí 16 1
96042 Tauchmanová Jana 1. KPK Vrchlabí 16 1
Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 16 1
Štìpánková Zdeòka 1. KPK Vrchlabí 16 1
Žižková Martina 1. KPK Vrchlabí 16 1
98352 Štechová Blanka 1. KPK Vrchlabí 16 1
98473 Haraštová Sylvie SLOPE Brno 16 1
99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 16 1
21760 Dvoøáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 16 1
Krbková Kvìtoslava SLOPE Brno 16 1
98378 Puhrová Milada TOP Orlová 16 1
98312 Koneèná Mariana Kulový Blesk 16 1
Poštulková Hana Kulový Blesk 16 1
20700 Bytešníková Zlatuše PC Carreau Brno 28 1
Krupicová Gabriela PC Carreau Brno 28 1
Jurneèková Jindøiška PC Carreau Brno 28 1
Jurneèková Tereza PC Carreau Brno 28 1
21842 Pacasová Eva OK Bìchovice 28 1
Hrnèíøová Ivana OK Bìchovice 28 1
Prošková Jitka OK Bìchovice 28 1
Plaèková Kateøina PC Lipník 28 1
26012 Tymešová Jitka PC Lipník 28 1
Reinbergrová Vendula PC Lipník 28 1
Forejtová Vìra Neregistrovaní 28 1
Petrželková Alena APEC Èeská Tøebová 28 1
Rypková Jana APEC Èeská Tøebová 28 1
Stránská Blanka APEC Èeská Tøebová 28 1
96210 Bartošová Zuzana 1. KPK Vrchlabí 28 1
96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 28 1
Pivoòková Alice 1. KPK Vrchlabí 28 1
96163 Glaserová Dana CTP CLUB Oøech 28 1
99574 Demèíková Jiøina HEJ RUP Roudnice 28 1
96202 Leiská Irena CTP CLUB Oøech 28 1
21913 Korešová Alena PC Èeské Budìjovice 28 1
21921 Stašková Olga PC Èeské Budìjovice 28 1
21923 Šafratová Jitka PC Èeské Budìjovice 28 1
96099 Dušková Marie POP Praha 28 1
Øehoøová Denisa POP Praha 28 1
21747 Kalábová Alena POP Praha 28 1
Bauerová Ilona PC Èeské Budìjovice 28 1
Kalousková Andrea PC Èeské Budìjovice 28 1
Markytánová Jana PC Èeské Budìjovice 28 1
96181 Bøezinová Ivana HPC Tøebíè 28 1
96190 Fabíková Silvie HPC Tøebíè 28 1
96140 Èolakovová Nadìžda HPC Tøebíè 28 1
Buòatová Zita PC Èeské Budìjovice 28 1
Kambová Jindra PC Èeské Budìjovice 28 1
21911 Kaprová Jarmila PC Èeské Budìjovice 28 1
Augustinová Zdeòka PC Èeské Budìjovice 28 1
21895 Eiseltová Ivanka PC Èeské Budìjovice 28 1
Tvrdková Jitka PC Èeské Budìjovice 28 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.