Datum Turnaj Místo Umístění Body Bonus
30.07.2005 Stolínský Køeèák Stolín u Èerveného Kostelce 7 89.28
20.08.2005 Krakonošovy koule Vrchlabí- Lišèí kopec 4 101.79
31.05.2008 MÈR 3x3, reg. kolo støed Vrchlabí 8 0
21.06.2008 MÈR 3x3, finále Tenis centrum Podìbrady - Kluk 11 335.837 210
28.06.2008 CENTROPE ÈESKO AVOKÁDO CUP Praha - Trojský zámek 89 15 75
12.07.2008 Vo Jarinovy koule AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž 5 168.135
19.07.2008 Krakonošovy koule Vrchlabí 5 82.302
09.08.2008 Stolínský Køeèák høištì za hasièárnou ve Stolínì 6 84.878
30.08.2008 O pohár mìsta Brna Brno 28 237.454 131
18.07.2009 Krakonošovy koule Krakonošovy koule 6 77.959
15.08.2009 Stolínský Køeèák-1.roèník memoriál Stolínský Køeèák-1.roèník memoriál 5 152.753
29.08.2009 Mezinárodní MÈR trojic Mezinárodní MÈR trojic 64 20 100
11.10.2009 MÈR 50+ muži MÈR 50+ muži 20 0
17.07.2010 Krakonošovy koule Vrchlabí 41 1
17.07.2010 Krakonošovy koule "B" Vrchlabí 9 33.969
26.07.2003 Stolínský køeèák + Globe Cup Stolín u Èerv. Kostelc 32 1
26.07.2003 Globe Cup Stolín u Èerv. Kostelc 10 1
27.07.2003 Krakonošovy koule (Baláèkùv memori Vrchlabí 21 1
27.07.2003 O Pohár Sklípku Vrchlabí 18 1
16.08.2003 IV. Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna 87 1
16.08.2003 R.Jelínek CUP Slavkov u Brna 10 110.88
17.08.2003 Vendeta Brno - Slatina 9 81.18
30.08.2003 JB Superpohár týmù Oøech 7 81.12
08.11.2003 Koule z Aurory Lipník u B. n. J. - pe 25 1
08.11.2003 Boule z Èutory Lipník u B. n. J. - pe 7 32.64
01.05.2004 8.Prvomájové koule barona Prášila Oøech, Kopaninská 189, høištì 10 126.28
26.06.2004 MÈR dvojic areál FK Èeská Tøebová 80 1
31.07.2004 Stolínský køeèák Stolín u Èerveného Kostelce 32 1
22.08.2004 Krakonošovy koule Høištì Lišèí kopec 29 1
18.07.2010 3x3 - 50+ muži Vrchlabí 5 0
14.08.2010 Stolínský Køeèák høištì u hasièárny ve Stolínì 43 1
14.08.2010 MASTER CUP høištì u hasièárny ve Stolínì 25 0
28.09.2007 Krakonošovy koule Vrchlabí ; 36 1
18.05.2002 Krakonošovy koule (Baláèkùv memoriál) Vrchlabí 8 43.2
01.06.2002 Reg. kolo MÈR trojic - Èechy Kolová u KV 12 1
15.06.2002 MÈR trojic - finále Hoøovice 4 309.75
29.06.2002 RICARD PRAGUE CUP 2002 Praha 69 1
29.06.2002 ABRA CUP 2002 Praha 16 62.37
20.07.2002 O koøist z Mordové rokle Lipník u Benátek n. Jizerou 8 15
20.07.2002 O pøízeò knìžny Mlady Lipník u Benátek n. Jizerou 2 20.4
27.07.2002 Stolínský køeèák Stolín u Èerv. Kostelce 3 183.6
17.08.2002 IV. Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna 32 99.36
18.08.2002 Vendeta Brno - Slatina 29 1
31.08.2002 JB Superpohár týmù Oøech 13 1
14.09.2002 Reg. kolo MÈR dvojic - Èechy Roudnice n. L. 41 1
14.09.2002 Turnaj poražených Roudnice n. L. 3 17.22
19.10.2002 Podzimní Podìbrady Podìbrady Kluk 5 36
09.11.2002 Koule z Aurory Lipník u Benátek n. Jizerou - penzion 31 1
09.11.2002 Boule z Èutory Lipník u Benátek n. Jizerou - penzion 4 7.2
07.12.2002 Pøimrzlé koule Oøech 10 27.52
25.01.2003 Golden Boule Hala Troja Praha 51 1
08.03.2003 MDŽ open Oøech 35 1
03.05.2003 Prvomájové koule barona Prášila Oøech 88 1
24.05.2003 Podìbradka Cup Podìbrady 4 75.6
07.06.2003 Noèní èarodìjnice Lipník u B. n. J. 8 27.6
14.06.2003 MÈR trojic Kolová 26 1
28.06.2003 MÈR - dvojice Èeská Tøebová 80 1
12.07.2003 AVOKÁDO CUP (býv.RICARD) Praha - Troja 32 132.48
19.08.2006 Krakonošovy koule 1. KPK Vrchlabí 16 26.7
21.04.2007 Velikonoèní Vejce Høištì za sokolovnou 64 10 50
21.04.2007 Karlova pomlázka - doprovodný turn Høištì za sokolovnou 27 1
30.06.2007 AVOKADO CUP Praha - Troja 46 171.75 78
14.07.2007 STOLÍNSKÝ KØEÈÁK Víceúèelové zaøízení 1 177.46
10.05.2008 Château Nám욝 zámek Nám욝 na Hané 42 10 50
10.05.2008 Dalkia Cup zámek Nám욝 na Hané 5 94.87
28.05.2005 MÈR trojic, reg.kolo STØED Stolín u Èerveného Kostelce 14 0
11.06.2005 MÈR trojic Brno-Slatina 58 25 250
25.06.2005 MÈR dvojic Vrchlabí- Lišèí kopec 73 20 200
25.06.2005 O pohár Krkonoš Vrchlabí- Lišèí kopec 23 0
05.06.2010 MÈR trojic, r.k. støed Podìbrady 8 0
19.06.2010 CENTROPE - Avokádo cup Praha 16 303 123
26.06.2010 MÈR trojic, finále Brno 32 173.938 125
23.07.2011 Krakonošovy koule petánkový areál fotbalový stadion ve Vrchlabí 38 1
23.07.2011 O pohár Sklípku - turnaj B petánkový areál fotbalový stadion ve Vrchlabí 9 32.143
13.08.2011 Stolínský Køeèák, memoriál Jaroslava Smoly høištì za hasièárnou Stolín 1 194.1
20.08.2011 Mezinárodní Open MÈR 3x3 Vìdomice 5 282.775 173

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.