Datum Turnaj Místo Umístění Body Bonus
06.08.2005 Grand Prix Austerlitz Slavkov u Brna 12 218.048 100
27.08.2005 Hanácky bakole 2005 Litovel, u Sokolovny 5 61.724
03.09.2005 O POHÁR MÌSTA BRNA - II.roèník Brno 14 254.186 150
24.09.2005 O brnìnskou kouli X. ROÈNÍK Brno 25 51.897
24.09.2005 Vo Jimyho pøekvápko - B Brno 10 52.343
22.10.2005 ZLATÉ PRASÁTKO Brno-Slatina 16 243.109 100
08.04.2006 GP pivovaru Litovel "MAESTRO" SLOPE Brno 32 96.945 50
22.04.2006 Litovel ÓPN 2006 KLIP Litovel 3 76.535
06.05.2006 VC REDA SLOPE Brno 64 98.063 50
13.05.2006 Chateau Nám욝 Kulový blesk, Olomouc 33 1
13.05.2006 Dalkia Cup Kulový blesk, Olomouc 18 1
31.05.2008 MÈR 3x3, reg. kolo východ Litovel 4 0
14.06.2008 Hanácky bakole Areál u Sokolovny 4 84.903
21.06.2008 MÈR 3x3, finále Tenis centrum Podìbrady - Kluk 32 172.938 125
05.07.2008 Žebákova noèní koule Brno-Žebìtín, areál høištì 32 38.774
09.08.2008 VC INTERBELL Brno-Slatina 8 107.865
30.08.2008 O pohár mìsta Brna Brno 80 20 100
23.05.2009 BAREVNÉ KOULE BAREVNÉ KOULE 16 61.402
13.06.2009 Vajtovy koule Vajtovy koule 12 89.64
26.07.2009 VENDETA VENDETA 5 111.172
29.08.2009 Mezinárodní MÈR trojic Mezinárodní MÈR trojic 32 149.203 100
19.09.2009 VC REDA VC REDA 57 10 50
17.07.2010 Krumsínská HRODA (XI.roèník) Krumsín 23 1
19.07.2003 Krumsínská HRODA Krumsín 7 71.04
16.08.2003 IV. Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna 7 247.95
30.08.2003 JB Superpohár týmù Oøech 5 92.04
20.09.2003 O pohár barona Trencka Brno-Lužánky 32 1
25.10.2003 O zlaté prasátko Brno - Slatina 32 1
25.10.2003 O støíbrné prasátko Brno - Slatina 12 86.1
01.05.2004 8.Prvomájové koule barona Prášila Oøech, Kopaninská 189, høištì 82 1
08.05.2004 O brnìnskou kouli - 9. roèník Brno 36 1
08.05.2004 Vo Rosovo kolo Brno 5 21.66
29.05.2004 MÈR trojic - reg.kolo VÝCHOD Brno-Utìchov 4 0
05.06.2004 M.P.O. Velká cena REDA Brno - Slatina 6 64.8
12.06.2004 MÈR trojic - finále Podìbrady 7 261.96
26.06.2004 MÈR dvojic areál FK Èeská Tøebová 32 96
03.07.2004 AVOKÁDO CUP (býv. Ricard) Praha, Troja 32 114.54
17.07.2004 M.P.O. - Velká cena ARKTIDA Brno - Slatina 1 48
24.07.2004 Krumsínská HRODA Krumsín 2 72
21.08.2004 Koule pøišly vèas areál TJ Jiskra 6 43.52
04.09.2004 O pohár mìsta Brna 2004 Brno 16 91.8
28.08.2010 Mezinárodní MÈR trojic Brno 32 148.141 100
11.09.2010 VC REDA Brno-Slatina 49 10 50
21.07.2007 Krumsínská HRODA Krumsín høištì TJ 6 95.186
11.08.2007 VC INTERBELL Brno-Slatina, Èernozem 41 1
11.08.2007 VC INTERBELL B Brno-Slatina, Èernozem 24 1
01.09.2007 O pohár mìsta Brna Brno 32 186.078 85
15.09.2007 Hanácky bakole Areál u Sokolovny 22 51.972
15.09.2007 Hanácká brdolka Areál u Sokolovny 3 0
03.06.2006 MÈR trojic, reg.kolo VÝCHOD Klip Litovel 35 0
17.06.2006 MÈR trojic, finále ÈAPEK 74 25 50
01.07.2006 Avokádo Cup - CENTROPE SK Varan K.Vary, POP Praha 99 15 50
02.07.2006 BARENTZ CUP SK VARAN, POP Praha 3 185.432
22.07.2006 Krumsínská HRODA HRODE Krumsín 41 1
22.07.2006 M-CUP V. roèník HRODE Krumsín 4 66.213
29.07.2006 Grand Prix Austerlitz PC Austerlitz 1805 57 10 50
29.07.2006 Grand Prix Austerlitz B PC Austerlitz 1805 3 101.584
02.02.2002 Winter pétanque tour 2002 Brno - Slatina 9 1
02.03.2002 Winter pétanque tour 2002 Brno - Slatina 5 48
16.03.2002 MPO Brno - Slatina 17 1
06.04.2002 MPO Brno - Slatina 37 1
13.04.2002 O brnìnskou kouli (7. roèník) Areál SOKOLA Brno I 19 1
13.04.2002 Oskarùv mls Areál SOKOLA Brno I 1 26.4
04.05.2002 MPO Brno - Slatina 26 1
04.05.2002 VC Algida Brno - Slatina 14 1
12.05.2002 MÈR smíšených dvojic Nám욝 na Hané 64 1
12.05.2002 Shark energy Nám욝 na Hané 14 1
25.05.2002 O pohár obráncù Vollandtovy brány Smrèek u Pernštejna 32 58.88
25.05.2002 O pohár uhlíøe Vìnavy Smrèek u Pernštejna 8 36
01.06.2002 Reg. kolo MÈR trojic - Morava 6 105.84
15.06.2002 MÈR trojic - finále Hoøovice 32 1
22.06.2002 MPO VC REDA Brno - Slatina 3 35.1
29.06.2002 RICARD PRAGUE CUP 2002 Praha 69 1
29.06.2002 ABRA CUP 2002 Praha 33 1
06.07.2002 EGRENSIS CUP (1. roèník) Kolová 16 1
06.07.2002 BOLLS CUP Kolová 3 33.15
20.07.2002 Krumsínská HRODA III.roèník Krumsín 1 153
18.08.2002 Vendeta Brno - Slatina 5 76.56
31.08.2002 JB Superpohár týmù Oøech 8 129.6
07.09.2002 Reg. kolo MÈR dvojic - Morava Brno - Slatina 1 217.6
21.09.2002 MPO Brno - Slatina 14 1
05.10.2002 MÈR dvojic - finále Jaromìøice nad Rokytnou 32 92.4
26.10.2002 Zlaté prasátko Brno - Slatina 5 183.06
05.04.2003 MPO - Velká cena Radegast Brno - Slatina 23 1
19.04.2003 O brnìnskou kouli Areál SOKOLA Brno I 2 142.8
01.05.2003 VC ARTIDA Brno - Slatina 18 1
01.05.2003 Turnaj "ALGIDA" - turnaj juniorù Brno - Slatina 2 12
03.05.2003 Prvomájové koule barona Prášila Oøech 32 70.4
10.05.2003 Chateau Nám욝 Nám욝 na Hané 36 1
10.05.2003 DALKIA CUP Nám욝 na Hané 3 29.52
31.05.2003 MÈR - jednotlivci Lednice na Moravì 109 1
28.06.2003 MÈR - dvojice Èeská Tøebová 20 96
12.07.2003 AVOKÁDO CUP (býv.RICARD) Praha - Troja 64 1
12.07.2003 BARENTZ CUP Praha - Troja 6 138.72
26.08.2006 Hanácky bakole KLIP Litovel 1 115.86
02.09.2006 O pohár mìsta Brna PC Carreau Brno 73 15 50
16.09.2006 SELSKÉ KOULE 2006 PEPA Snìžné 8 125.331
23.09.2006 O brnìnskou kouli FÒÁKY Brno 18 67.881
30.09.2006 Svatováclavské koule PK 1293 Vojnùv Mìstec 32 99.773 50
21.10.2006 Zlaté prasátko SLOPE Brno 32 176.454 75
07.04.2007 VC LITOVEL Brno-Slatina, Èernozemní ul. 32 101.125 50
28.04.2007 Litovel ÓPN Areál u Sokolovny 1 135.81
01.05.2007 Prvomájové koulení Valšovice - høištì 1 126.63
05.05.2007 VC REDA Brno-Slatina, Èernozemní ul. 16 173.554 73
19.05.2007 MÈR trojic, reg. kolo VÝCHOD Brno-Žebìtín, areál høištì 8 0
02.06.2007 MÈR trojic, finále Praha, obor Hvìzda, Letenský zámeèek 32 227.094 125
16.06.2007 Vajtovy koule Høištì za sokolovnou 4 113.673
30.06.2007 AVOKADO CUP Praha - Troja 32 221 101
14.07.2007 Žebákova noèní koule Brno-Žebìtín, areál høištì 16 36.398
14.07.2007 Žebákùv pulec Brno-Žebìtín, areál høištì 1 0
20.10.2007 ZLATÉ PRASÁTKO B Brno-Slatina, Èernozemní ul. 26 1
20.10.2007 ZLATÉ PRASÁTKO Brno-Slatina, Èernozemní ul. 75 10 50
26.04.2008 Litovel ÓPN Areál u Sokolovny 14 98.885
23.10.2004 ZLATÉ PRASÁTKO Brno - Slatina 70 1
23.10.2004 Bottari Brno - Slatina 2 122.4
30.04.2005 9.Prvomájové koule Barona Prášila Oøech 64 147.148 100
14.05.2005 Chateau Nám욝 Zámek Nám욝 na Hané 42 1
28.05.2005 MÈR trojic, reg.kolo VÝCHOD Høištì za sokolovnou 18 0
04.06.2005 VC ARKTIDA Brno-Slatina 6 105.783
11.06.2005 MÈR trojic Brno-Slatina 58 25 250
25.06.2005 MÈR dvojic Vrchlabí- Lišèí kopec 32 292.11 200
02.07.2005 AVOKADO CUP Praha, Trojský zámeèek 115 15 150
02.07.2005 BARENTZ CUP Praha, Trojský zámeèek 8 163.86
23.07.2005 Krumsínská HRODA - VI.roèník Krumsín 16 72.57
24.04.2010 LITOVEL ÓPN Litovel - sokolovna 18 147.078 58
24.04.2010 LITOVEL CLÓSED Litovel - sokolovna 10 59.227
05.06.2010 MÈR trojic, r.k. východ Žebìtín 20 0
26.06.2010 MÈR trojic, finále Brno 59 25 125
03.07.2010 Hanácky bakole Litovel - sokolovna 14 87.662
04.06.2011 MÈR 3x3, r.k. východ Litovel, areál Sokolovny 6 0
25.06.2011 MÈR 3x3, finále Brno Slatina 32 174.984 125
02.07.2011 Hanácky bakole Litovel, areál Sokolovny 32 1

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.