Datum Turnaj Místo Umístění Body Bonus
20.08.2005 Krakonošovy koule Vrchlabí- Lišèí kopec 27 1
03.09.2005 O POHÁR MÌSTA BRNA - II.roèník Brno 27 210.775 150
29.04.2006 Prvomájové koule Barona Prášila CTP club Oøech 15 276.253 128
06.05.2006 VC REDA SLOPE Brno 32 171.126 75
06.05.2006 VC Interbell SLOPE Brno 42 1
17.05.2008 CENTROPE POLSKO Wroclaw 79 15 75
31.05.2008 MÈR 3x3, reg. kolo støed Vrchlabí 8 0
21.06.2008 MÈR 3x3, finále Tenis centrum Podìbrady - Kluk 12 325.845 206
28.06.2008 CENTROPE ÈESKO AVOKÁDO CUP Praha - Trojský zámek 21 276.25 115
12.07.2008 Vo Jarinovy koule AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž 5 168.135
19.07.2008 Krakonošovy koule Vrchlabí 24 1
19.07.2008 O pohár Sklípku Vrchlabí 4 0
09.08.2008 Stolínský Køeèák høištì za hasièárnou ve Stolínì 31 1
09.08.2008 Master-CUP Høištì Stolín 19 1
30.08.2008 O pohár mìsta Brna Brno 19 287.068 154
09.05.2009 Château Nám욝 Château Nám욝 9 205.296 73
23.05.2009 CENTROPE CENTROPE 9 363.5 131
30.05.2009 MÈR dvojic MÈR dvojic 10 366.968 186
06.06.2009 MÈR trojic, reg. kolo STØED MÈR trojic, reg. kolo STØED 8 0
13.06.2009 Podìbradka Cup Podìbradka Cup 2 112.704
20.06.2009 MÈR trojic, finále MÈR trojic, finále 2 488.265 246
27.06.2009 CENTROPE - Avokádo CUP CENTROPE - Avokádo CUP 21 280.25 119
18.07.2009 Krakonošovy koule Krakonošovy koule 2 111.37
15.08.2009 Stolínský Køeèák-1.roèník memoriál Stolínský Køeèák-1.roèník memoriál 2 203.67
29.08.2009 Mezinárodní MÈR trojic Mezinárodní MÈR trojic 32 149.203 100
17.07.2010 Krakonošovy koule Vrchlabí 3 135.194
19.07.2003 Prázdninové koule Lipník u B. n. J. 2 40.3
26.07.2003 Stolínský køeèák + Globe Cup Stolín u Èerv. Kostelc 32 1
26.07.2003 Globe Cup Stolín u Èerv. Kostelc 10 1
27.07.2003 Krakonošovy koule (Baláèkùv memori Vrchlabí 21 1
27.07.2003 O Pohár Sklípku Vrchlabí 1 16.2
02.08.2003 O koøist z Mordové rokle Lipník u B. n. J. - pe 25 1
16.08.2003 IV. Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna 87 1
16.08.2003 R.Jelínek CUP Slavkov u Brna 10 110.88
17.08.2003 Vendeta Brno - Slatina 9 81.18
30.08.2003 JB Superpohár týmù Oøech 7 81.12
18.10.2003 Radio OLYMPIK - Lipnické selátko Lipník u B. n. J. 35 1
08.11.2003 Koule z Aurory Lipník u B. n. J. - pe 25 1
08.11.2003 Boule z Èutory Lipník u B. n. J. - pe 7 32.64
24.01.2004 Golden Boule Prague 2004 Praha, Císaøský ostrov 64 1
20.03.2004 Jarní lipnické koule Lipník u fot. høištì 1 193.2
10.04.2004 Sokolský pohár Roudnice n.L. 7 24.36
24.04.2004 Penzion Cup Lipník - penzion 1 156.4
30.04.2004 Malý noèní pivní turnaj Oøech, KOpaninská 189, høištì 2 61.2
01.05.2004 8.Prvomájové koule barona Prášila Oøech, Kopaninská 189, høištì 20 75.44
22.05.2004 Podìbradka Cup Podìbrady 7 68.85
29.05.2004 MÈR trojic - reg.kolo STØED Høištì Lišèí kopec Vrchlabí 8 0
05.06.2004 Noèní èarodìjnice Lipník u fot. høištì 1 62.4
12.06.2004 MÈR trojic - finále Podìbrady 24 133.2
26.06.2004 MÈR dvojic areál FK Èeská Tøebová 32 96
10.07.2004 Vo Jarinovy koule - 8.roèník Hartvíkovická pláž 8 194.4
31.07.2004 Stolínský køeèák Stolín u Èerveného Kostelce 32 1
07.08.2004 Grand Prix d'Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 8 144
08.08.2004 Bottari cup - Vendeta Brno - Slatina 27 1
22.08.2004 Krakonošovy koule Høištì Lišèí kopec 16 1
24.07.2010 GP D'AUSTERLITZ Slavkov u Brna, zámecký park 14 237.469 90
14.08.2010 Stolínský Køeèák høištì u hasièárny ve Stolínì 18 76.391
14.08.2010 MASTER CUP høištì u hasièárny ve Stolínì 16 0
30.04.2011 CC Austria Rakousko 35 195.375 81
20.05.2011 CC Poland Polsko 67 15 75
01.09.2007 O pohár mìsta Brna Brno 2 451.234 148
28.09.2007 Krakonošovy koule Vrchlabí ; 16 68.028
29.09.2007 MÈR smíšených dvojic Vrchlabí 48 20 100
03.06.2006 MÈR trojic, reg.kolo STØED ÈPK Podìbrady 8 0
17.06.2006 MÈR trojic, finále ÈAPEK 3 503.899 237
15.07.2006 Stolínský Køeèák PEK Stolín 2 174.36
22.07.2006 Prázdninové koule PC Sokol Lipník 28 1
29.07.2006 Grand Prix Austerlitz PC Austerlitz 1805 11 209.199 84
30.07.2006 VENDETA SLOPE Brno 6 120.313
27.07.2002 Stolínský køeèák Stolín u Èerv. Kostelce 3 183.6
31.08.2002 JB Superpohár týmù Oøech 13 1
07.12.2002 Pøimrzlé koule Oøech 32 1
25.01.2003 Golden Boule Hala Troja Praha 51 1
08.03.2003 MDŽ open Oøech 26 1
22.03.2003 Jarní lipnické koule Lipník u B. n. J. 31 1
03.05.2003 Prvomájové koule barona Prášila Oøech 88 1
07.06.2003 Noèní èarodìjnice Lipník u B. n. J. 8 27.6
19.08.2006 Krakonošovy koule 1. KPK Vrchlabí 16 26.7
14.04.2007 Zahrada Vysoèiny 2007 Areál TJ Jiskra - u vagónu 10 219.428 85
21.04.2007 Velikonoèní Vejce Høištì za sokolovnou 64 10 50
21.04.2007 Karlova pomlázka - doprovodný turn Høištì za sokolovnou 27 1
28.04.2007 Prvomájové koule Barona Prášila Oøech Kopaninská 189 9 279.162 90
12.05.2007 CENTROPE Wroclav 33 209.125 91
19.05.2007 MÈR trojic, reg. kolo STØED Podìbrady 8 0
02.06.2007 MÈR trojic, finále Praha, obor Hvìzda, Letenský zámeèek 5 476.473 234
23.06.2007 MÈR dvojic fotbalový areál TJ Bohemia Podìbrady 82 20 100
30.06.2007 AVOKADO CUP Praha - Troja 36 206.5 94
14.07.2007 STOLÍNSKÝ KØEÈÁK Víceúèelové zaøízení 6 88.73
03.05.2008 VC REDA Brno-Slatina 7 242.698 90
10.05.2008 Château Nám욝 zámek Nám욝 na Hané 42 10 50
10.05.2008 Dalkia Cup zámek Nám욝 na Hané 5 94.87
23.10.2004 ZLATÉ PRASÁTKO Brno - Slatina 32 84
29.04.2005 Malý noèní pivní turnaj Oøech 2 0
30.04.2005 9.Prvomájové koule Barona Prášila Oøech 64 147.148 100
28.05.2005 MÈR trojic, reg.kolo STØED Stolín u Èerveného Kostelce 14 0
11.06.2005 MÈR trojic Brno-Slatina 58 25 250
25.06.2005 MÈR dvojic Vrchlabí- Lišèí kopec 32 292.11 200
09.07.2005 9.ROÈNÍK Vo Jarinovy koule AC Wilsonka - Hartvíkovice 16 238.222 100
30.07.2005 Stolínský Køeèák Stolín u Èerveného Kostelce 2 158.72
20.09.2008 MÈR 2x2, mix Daòkovice 16 240.164 152
18.04.2009 Vysoèina OPEN 2009 Vysoèina OPEN 2009 11 204.637 84
02.05.2009 13.Prvomájové koule Barona Prášila 13.Prvomájové koule Barona Prášila 4 140.68
08.05.2010 Podìbradka Cup Podìbrady - Kluk 3 63.783
12.06.2010 Vajtovy koule Vojnùv Mìstec, høištì za sokolovnou 46 1
12.06.2010 Tullamore Dew Vojnùv Mìstec, høištì za sokolovnou 3 103.1
19.06.2010 CENTROPE - Avokádo cup Praha 16 303 123
26.06.2010 MÈR trojic, finále Brno 14 308.111 198
04.06.2011 MÈR 3x3, r.k. støed Vrchlabí 8 0
25.06.2011 MÈR 3x3, finále Brno Slatina 5 421.44 234
23.07.2011 Krakonošovy koule petánkový areál fotbalový stadion ve Vrchlabí 38 1
23.07.2011 O pohár Sklípku - turnaj B petánkový areál fotbalový stadion ve Vrchlabí 24 1
30.07.2011 Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 1 361.048 100
13.08.2011 Stolínský Køeèák, memoriál Jaroslava Smoly høištì za hasièárnou Stolín 5 121.313
20.08.2011 Mezinárodní Open MÈR 3x3 Vìdomice 5 282.775 173

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.