Datum Turnaj Místo Umístění Body Bonus
30.07.2005 Stolínský Køeèák Stolín u Èerveného Kostelce 5 109.12
06.08.2005 Grand Prix Austerlitz Slavkov u Brna 61 10 100
06.08.2005 O POHÁR SLAVKOVSKÝCH KONŠELÙ Slavkov u Brna 5 81.947
07.08.2005 VENDETA Brno-Slatina 1 235.86
15.10.2005 Rádio Olympic Lipník u fot. høištì 9 233.598 100
22.10.2005 ZLATÉ PRASÁTKO Brno-Slatina 3 362.367 100
21.01.2006 Golden Boule Prague CTP club Oøech 4 0
08.04.2006 GP pivovaru Litovel "MAESTRO" SLOPE Brno 6 256.308 92
29.04.2006 Prvomájové koule Barona Prášila CTP club Oøech 32 195.882 101
13.05.2006 CENTROPE Polsko 71 15 50
20.05.2006 MÈR jednotlivci PK Vojnùv Mìstec, Carreau Brno 11 350.707 176
27.05.2006 MÈR žen ÈAPEK 2 0
17.05.2008 CENTROPE POLSKO Wroclaw 18 288.5 116
07.06.2008 MÈR 2x2 Kolová 32 147.563 100
14.06.2008 MÈR ženy Plzeò 1 0
21.06.2008 MÈR 3x3, finále Tenis centrum Podìbrady - Kluk 4 429.752 238
28.06.2008 CENTROPE ÈESKO AVOKÁDO CUP Praha - Trojský zámek 4 445 145
12.07.2008 Vo Jarinovy koule AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž 47 1
12.07.2008 Vo Jarinku AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž 2 0
19.07.2008 Krakonošovy koule Vrchlabí 1 149.64
26.07.2008 Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 1 383.452 100
23.08.2008 CENTROPE SLOVENSKO Bratislava 1 570 150
30.08.2008 O pohár mìsta Brna Brno 16 303.939 162
23.05.2009 CENTROPE CENTROPE 29 215.25 84
13.06.2009 MÈR žen MÈR žen 1 0
20.06.2009 MÈR trojic, finále MÈR trojic, finále 3 460.039 242
04.07.2009 Grand Prix Mariánské Láznì Grand Prix Mariánské Láznì 3 306.095 95
17.07.2010 Krakonošovy koule Vrchlabí 15 63.841
26.07.2003 Stolínský køeèák + Globe Cup Stolín u Èerv. Kostelc 1 366.6
27.07.2003 Krakonošovy koule (Baláèkùv memori Vrchlabí 5 30.24
03.08.2003 Olšany MIX GRIL OPEN Farma Bolka Polívky 2 126
16.08.2003 IV. Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna 5 294.93
17.08.2003 Vendeta Brno - Slatina 33 1
30.08.2003 JB Superpohár týmù Oøech 7 81.12
13.09.2003 MÈR smíšených dvojic Oøech 2 260
18.10.2003 Radio OLYMPIK - Lipnické selátko Lipník u B. n. J. 35 1
24.01.2004 Golden Boule Prague 2004 Praha, Císaøský ostrov 4 259.2
28.02.2004 Pohár mìsta PØEROVA - krytá hala! Výstavištì Pøerov 5 200.01
03.04.2004 O soudek Zlatopramene Lipník u fot. høištì 2 167.4
24.04.2004 Penzion Cup Lipník - penzion 9 51
01.05.2004 8.Prvomájové koule barona Prášila Oøech, Kopaninská 189, høištì 82 1
08.05.2004 O brnìnskou kouli - 9. roèník Brno 2 151.2
15.05.2004 MÈR žen Nám욝 na Hané 1 0
29.05.2004 MÈR trojic - reg.kolo STØED Høištì Lišèí kopec Vrchlabí 8 0
12.06.2004 MÈR trojic - finále Podìbrady 12 188.7
26.06.2004 MÈR dvojic areál FK Èeská Tøebová 80 1
03.07.2004 AVOKÁDO CUP (býv. Ricard) Praha, Troja 32 114.54
24.07.2004 O ZLATÉHO KOHOUTA areál FK Èeská Tøebová 13 1
24.07.2004 FANOUŠOVY KOULE areál FK Èeská Tøebová 12 1
07.08.2004 Grand Prix d'Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 2 288
08.08.2004 Bottari cup - Vendeta Brno - Slatina 8 64.8
22.08.2004 Krakonošovy koule Høištì Lišèí kopec 16 1
04.09.2004 O pohár mìsta Brna 2004 Brno 32 1
11.09.2004 MÈR smíšených dvojic Lipník - penzion 8 116
24.07.2010 GP D'AUSTERLITZ Slavkov u Brna, zámecký park 64 95.375 50
28.08.2010 Mezinárodní MÈR trojic Brno 4 382.564 190
07.05.2011 Podìbradka Cup Podìbrady - Kluk 3 104.193
28.07.2007 Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 1 400.75 100
01.09.2007 O pohár mìsta Brna Brno 31 192.237 88
28.09.2007 Krakonošovy koule Vrchlabí ; 16 68.028
17.06.2006 MÈR trojic, finále ÈAPEK 6 436.372 218
24.06.2006 MÈR dvojic ÈAPEK, PC Kolová 7 330.582 171
01.07.2006 Avokádo Cup - CENTROPE SK Varan K.Vary, POP Praha 99 15 50
02.07.2006 BARENTZ CUP SK VARAN, POP Praha 13 97.867
15.07.2006 Podìbradka Cup ÈPK Podìbrady 8 35.082
29.07.2006 Grand Prix Austerlitz PC Austerlitz 1805 32 97.695 50
09.03.2002 MDŽ open Oøech 8 88
06.04.2002 MPO Brno - Slatina 16 81.03
20.04.2002 MÈR žen Lednice - zámecký park 1 243.6
27.04.2002 Prvomájové koule Barona Prášila Oøech 32 76.8
28.04.2002 Májové prasátko Oøech 5 74
11.05.2002 Chateau Nám욝 Nám욝 na Hané 4 158.4
12.05.2002 MÈR smíšených dvojic Nám욝 na Hané 2 256
18.05.2002 Krakonošovy koule (Baláèkùv memoriál) Vrchlabí 8 43.2
25.05.2002 Pohár Krále Jiøího Podìbrady 1 148
08.06.2002 AVOKÁDO CUP Hoøovice 4 178.2
15.06.2002 MÈR trojic - finále Hoøovice 1 566.4
29.06.2002 RICARD PRAGUE CUP 2002 Praha 8 186.3
27.07.2002 Stolínský køeèák Stolín u Èerv. Kostelce 16 85.05
03.08.2002 Mix Gril farma Bolka Polívky 1 265.2
31.08.2002 JB Superpohár týmù Oøech 14 1
14.09.2002 Reg. kolo MÈR dvojic - Èechy Roudnice n. L. 15 76.26
05.10.2002 MÈR dvojic - finále Jaromìøice nad Rokytnou 4 269.5
19.10.2002 Podzimní Podìbrady Podìbrady Kluk 22 1
25.01.2003 Golden Boule Hala Troja Praha 24 1
22.03.2003 Jarní lipnické koule Lipník u B. n. J. 31 1
19.04.2003 O brnìnskou kouli Areál SOKOLA Brno I 8 71.4
03.05.2003 Prvomájové koule barona Prášila Oøech 10 124.96
17.05.2003 MÈR žen Podìbrady 3 0
31.05.2003 MÈR - jednotlivci Lednice na Moravì 24 65.4
14.06.2003 MÈR trojic Kolová 7 184.08
21.06.2003 Pohár Krále Jiøího Podìbrady 32 1
28.06.2003 MÈR - dvojice Èeská Tøebová 80 1
05.07.2003 Vo Jarinovy koule Hartvíkovice 8 160.8
12.07.2003 AVOKÁDO CUP (býv.RICARD) Praha - Troja 5 325.44
02.09.2006 O pohár mìsta Brna PC Carreau Brno 20 233.286 96
09.09.2006 MÈR smíšených dvojic ÈAPEK 32 225.484 126
16.09.2006 SELSKÉ KOULE 2006 PEPA Snìžné 5 156.664
30.09.2006 Svatováclavské koule PK 1293 Vojnùv Mìstec 8 238.319 89
14.10.2006 Podzimní koule PC Sokol Lipník 1 249.845
17.03.2007 Jarní lipnické koule Lipník u fot.høištì 5 133.117
21.04.2007 Velikonoèní Vejce Høištì za sokolovnou 16 166.476 76
12.05.2007 CENTROPE Wroclav 83 15 75
19.05.2007 MÈR trojic, reg. kolo STØED Podìbrady 8 0
02.06.2007 MÈR trojic, finále Praha, obor Hvìzda, Letenský zámeèek 24 284.618 157
16.06.2007 MÈR žen areál u Sokolovny 1 0
23.06.2007 MÈR dvojic fotbalový areál TJ Bohemia Podìbrady 6 417.14 188
30.06.2007 AVOKADO CUP Praha - Troja 16 306 126
19.04.2008 Zahrada Vysoèiny 2008 Høištì DM Jihlava 8 68.212
19.04.2008 Vysoèina OUPN 2008 Høištì DM Jihlava 49 10 50
03.05.2008 VC REDA "B" Brno-Slatina 1 118.645
03.05.2008 VC REDA Brno-Slatina 59 10 50
10.05.2008 Château Nám욝 zámek Nám욝 na Hané 4 265.72 90
16.10.2004 Knižní koule areál TJ Jiskra 1 30.4
23.10.2004 ZLATÉ PRASÁTKO Brno - Slatina 15 107.1
22.01.2005 3.Golden Boule Prague Praha - Císaøský ostrov 9 289.078 150
19.03.2005 Jarní lipnické koule Lipník u fot. høištì 3 312.553 100
23.04.2005 Zahradní koule Areál TJ Jiskra 1 173.4
30.04.2005 9.Prvomájové koule Barona Prášila Oøech 32 194.296 100
01.05.2005 Májové prasátko Oøech 3 137.281
21.05.2005 MÈR žen Lipník u fot. høištì 2 0
28.05.2005 MÈR trojic, reg.kolo ZÁPAD Kolová u KV 8 0
11.06.2005 MÈR trojic Brno-Slatina 5 428.71 250
25.06.2005 MÈR dvojic Vrchlabí- Lišèí kopec 1 522.385 200
02.07.2005 AVOKADO CUP Praha, Trojský zámeèek 12 316.114 150
09.07.2005 9.ROÈNÍK Vo Jarinovy koule AC Wilsonka - Hartvíkovice 32 192.148 100
25.04.2009 Litovel ÓPN Litovel ÓPN 2 315.985 97
12.06.2010 MÈR žen Podìbrady 1 0
19.06.2010 CENTROPE - Avokádo cup Praha 18 292.5 120
11.06.2011 MÈR 3x3, ženy Podìbrady 3 0
23.07.2011 Krakonošovy koule petánkový areál fotbalový stadion ve Vrchlabí 16 59.906
13.08.2011 Stolínský Køeèák, memoriál Jaroslava Smoly høištì za hasièárnou Stolín 20 56.613

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.