Datum Turnaj Místo Umístění Body Bonus
30.07.2005 Stolínský Køeèák Stolín u Èerveného Kostelce 31 1
06.08.2005 Grand Prix Austerlitz Slavkov u Brna 8 241.657 100
07.08.2005 VENDETA Brno-Slatina 16 47.172
15.10.2005 Rádio Olympic Lipník u fot. høištì 39 10 100
15.10.2005 Lipnické selátko B Lipník u fot. høištì 14 0
22.10.2005 ZLATÉ PRASÁTKO Brno-Slatina 5 326.589 100
21.01.2006 Golden Boule Prague CTP club Oøech 7 0
29.04.2006 Prvomájové koule Barona Prášila CTP club Oøech 32 195.882 101
13.05.2006 CENTROPE Polsko 4 441 141
20.05.2006 MÈR jednotlivci PK Vojnùv Mìstec, Carreau Brno 32 222.39 126
17.05.2008 CENTROPE POLSKO Wroclaw 18 288.5 116
21.06.2008 MÈR 3x3, finále Tenis centrum Podìbrady - Kluk 4 429.752 238
28.06.2008 CENTROPE ÈESKO AVOKÁDO CUP Praha - Trojský zámek 44 172.5 75
12.07.2008 Vo Jarinovy koule AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž 47 1
12.07.2008 Vo Jarinku AC Wilsonka, Hartvíkovická pláž 2 0
19.07.2008 Krakonošovy koule Vrchlabí 1 149.64
26.07.2008 Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 10 214.916 85
23.05.2009 CENTROPE CENTROPE 67 15 75
06.06.2009 MÈR trojic, reg. kolo STØED MÈR trojic, reg. kolo STØED 8 0
20.06.2009 MÈR trojic, finále MÈR trojic, finále 24 229.68 157
04.07.2009 Grand Prix Mariánské Láznì Grand Prix Mariánské Láznì 3 306.095 95
18.07.2009 Krakonošovy koule Krakonošovy koule 34 1
15.08.2009 Stolínský Køeèák-1.roèník memoriál Stolínský Køeèák-1.roèník memoriál 14 91.652
15.08.2009 MASTR CUP MASTR CUP 25 1
10.10.2009 MEVA CUP 2009 MEVA CUP 2009 64 1
26.07.2003 Stolínský køeèák + Globe Cup Stolín u Èerv. Kostelc 16 71.91
27.07.2003 Krakonošovy koule (Baláèkùv memori Vrchlabí 5 30.24
03.08.2003 Olšany MIX GRIL OPEN Farma Bolka Polívky 16 35.7
16.08.2003 IV. Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna 87 1
16.08.2003 R.Jelínek CUP Slavkov u Brna 48 1
17.08.2003 Vendeta Brno - Slatina 14 59.4
30.08.2003 JB Superpohár týmù Oøech 14 1
13.09.2003 MÈR smíšených dvojic Oøech 65 1
24.01.2004 Golden Boule Prague 2004 Praha, Císaøský ostrov 11 144
28.02.2004 Pohár mìsta PØEROVA - krytá hala! Výstavištì Pøerov 24 1
24.04.2004 Penzion Cup Lipník - penzion 34 1
08.05.2004 O brnìnskou kouli - 9. roèník Brno 36 1
08.05.2004 Vo Rosovo kolo Brno 13 1
29.05.2004 MÈR trojic - reg.kolo STØED Høištì Lišèí kopec Vrchlabí 8 0
12.06.2004 MÈR trojic - finále Podìbrady 12 188.7
26.06.2004 MÈR dvojic areál FK Èeská Tøebová 64 1
03.07.2004 AVOKÁDO CUP (býv. Ricard) Praha, Troja 83 1
03.07.2004 BARENTZ CUP Praha, Troja 50 1
10.07.2004 Vo Jarinovy koule - 8.roèník Hartvíkovická pláž 72 1
24.07.2004 O ZLATÉHO KOHOUTA areál FK Èeská Tøebová 13 1
24.07.2004 FANOUŠOVY KOULE areál FK Èeská Tøebová 12 1
04.09.2004 O pohár mìsta Brna 2004 Brno 32 1
11.09.2004 MÈR smíšených dvojic Lipník - penzion 58 1
14.08.2010 Stolínský Køeèák høištì u hasièárny ve Stolínì 6 142.597
07.05.2011 Podìbradka Cup Podìbrady - Kluk 27 30.39
28.07.2007 Grand Prix d´Austerlitz Slavkov u Brna, zámecký park 32 100.125 50
28.09.2007 Krakonošovy koule Vrchlabí ; 16 68.028
03.06.2006 MÈR trojic, reg.kolo VÝCHOD Klip Litovel 8 0
17.06.2006 MÈR trojic, finále ÈAPEK 5 454.503 224
24.06.2006 MÈR dvojic ÈAPEK, PC Kolová 1 494.612 200
01.07.2006 Avokádo Cup - CENTROPE SK Varan K.Vary, POP Praha 24 263 113
15.07.2006 Podìbradka Cup ÈPK Podìbrady 8 35.082
29.07.2006 Grand Prix Austerlitz PC Austerlitz 1805 57 10 50
27.04.2002 Prvomájové koule Barona Prášila Oøech 32 76.8
28.04.2002 Májové prasátko Oøech 37 1
11.05.2002 Chateau Nám욝 Nám욝 na Hané 16 83.16
11.05.2002 Gold Cock Nám욝 na Hané 8 38.4
12.05.2002 MÈR smíšených dvojic Nám욝 na Hané 32 69.12
25.05.2002 Pohár Krále Jiøího Podìbrady 37 1
08.06.2002 AVOKÁDO CUP Hoøovice 12 96.36
29.06.2002 RICARD PRAGUE CUP 2002 Praha 32 95.22
27.07.2002 Stolínský køeèák Stolín u Èerv. Kostelce 16 85.05
03.08.2002 Mix Gril farma Bolka Polívky 51 1
31.08.2002 JB Superpohár týmù Oøech 14 1
14.09.2002 Reg. kolo MÈR dvojic - Èechy Roudnice n. L. 41 1
14.09.2002 Turnaj poražených Roudnice n. L. 13 1
28.09.2002 Reg. kolo MÈR jednotlivcù - Èechy Praha - Letná 7 66.08
12.10.2002 MÈR jednotlivcù - finále Podìbrady - Kluk 32 60
19.04.2003 O brnìnskou kouli Areál SOKOLA Brno I 16 38.76
03.05.2003 Prvomájové koule barona Prášila Oøech 32 70.4
31.05.2003 MÈR - jednotlivci Lednice na Moravì 56 1
14.06.2003 MÈR trojic Kolová 7 184.08
28.06.2003 MÈR - dvojice Èeská Tøebová 32 96
05.07.2003 Vo Jarinovy koule Hartvíkovice 16 94.47
06.07.2003 Supermeele Hartvíkovice 10 12.24
12.07.2003 AVOKÁDO CUP (býv.RICARD) Praha - Troja 15 161.28
02.09.2006 O pohár mìsta Brna PC Carreau Brno 20 233.286 96
09.09.2006 MÈR smíšených dvojic ÈAPEK 32 225.484 126
16.09.2006 SELSKÉ KOULE 2006 PEPA Snìžné 42 1
16.09.2006 SELSKÉ KOULE 2006 "B" PEPA Snìžné 25 1
30.09.2006 Svatováclavské koule PK 1293 Vojnùv Mìstec 8 238.319 89
17.03.2007 Jarní lipnické koule Lipník u fot.høištì 29 1
21.04.2007 Velikonoèní Vejce Høištì za sokolovnou 32 95.238 50
12.05.2007 CENTROPE Wroclav 39 186.875 80
02.06.2007 MÈR trojic, finále Praha, obor Hvìzda, Letenský zámeèek 7 442.95 226
23.06.2007 MÈR dvojic fotbalový areál TJ Bohemia Podìbrady 82 20 100
30.06.2007 AVOKADO CUP Praha - Troja 96 15 75
19.04.2008 Vysoèina OUPN 2008 Høištì DM Jihlava 13 183.004 81
03.05.2008 VC REDA Brno-Slatina 8 229.952 89
10.05.2008 Château Nám욝 zámek Nám욝 na Hané 7 222.773 80
16.10.2004 Knižní koule areál TJ Jiskra 1 30.4
22.01.2005 3.Golden Boule Prague Praha - Císaøský ostrov 9 289.078 150
23.04.2005 Zahradní koule Areál TJ Jiskra 32 1
30.04.2005 9.Prvomájové koule Barona Prášila Oøech 11 270.912 100
01.05.2005 Májové prasátko Oøech 7 88.252
28.05.2005 MÈR trojic, reg.kolo VÝCHOD Høištì za sokolovnou 8 0
11.06.2005 MÈR trojic Brno-Slatina 6 416.796 250
25.06.2005 MÈR dvojic Vrchlabí- Lišèí kopec 73 20 200
25.06.2005 O pohár Krkonoš Vrchlabí- Lišèí kopec 23 0
02.07.2005 AVOKADO CUP Praha, Trojský zámeèek 64 197.461 150
02.07.2005 BARENTZ CUP Praha, Trojský zámeèek 23 104.973
09.07.2005 9.ROÈNÍK Vo Jarinovy koule AC Wilsonka - Hartvíkovice 32 192.148 100
11.04.2009 Velikonoèní vejce Velikonoèní vejce 32 93.613 50
25.04.2009 Litovel ÓPN Litovel ÓPN 36 10 50

Související weby

prihlasky.cz historie diskuse

Chci přispět k projektu...

Zaujal Vás projekt?
Jestliže Vás projekt zaujal a chcete nějakým způsobem přispět k projektu, nebo se na něm podílet, napište nám... slapansky@gmail.com

Kontakt

Pro Vaše dotazy, náměty, nebo hlášení chyb můžete využít následujícího kontaktu.

  • Šlapanký Luboš
  • Pivodova 8
  • IC: 01337483
  • slapansky@gmail.com

    South Korea said that swiss replica watchesSouth Korean President Huang Jiaoan will meet with Peng Si on the 17th, to exchange views on the North Korean nuclear exchange.It is reported that the two sides replica watches ukwill be held at 13:30 local time on the 17th in replica watches Seoul Prime Ministerial Residence held at 15:00 the two sides will jointly release the results of the talks.